• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Kan ik genieten van de subsidie voor digitale transformatieprojecten?

Gepost op 21 augustus 2020 in Algemeen

Het programma digitale transformatieprojecten is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het duurzaam verhogen van hun digitale maturiteit.
Het initiatief kan interessant zijn voor bedrijven die een digitaal transformatieproject voor ogen hebben en dit op korte termijn willen implementeren. De Vlaamse overheid subsidieert namelijk de kennis die nodig is om een dergelijke transformatie succesvol door te voeren. Hierbij wordt samengewerkt met een externe dienstverlener al dan niet in combinatie met eigen personeel.

 • De subsidie werd in het leven geroepen om Vlaamse kmo’s te helpen bij hun digitale transformering. Het slim gebruik en beheer van data speelt hierbij een belangrijke rol.
 • De Vlaamse kmo moet ook aan enkele bijkomende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie.
 • De projecten worden beoordeeld op basis van vier beoordelingscriteria en krijgen de score ‘uitsluiting’, ‘minder gewaardeerd’, ‘neutraal’ of ‘meer gewaardeerd’.
 • Een kmo kan slechts één subsidieaanvraag van maximaal € 50.000 toegekend krijgen.
 • De subsidie voor digitale transformatieprojecten kan vanaf 1 september 2020 tot en met 31 oktober 2020 om 12 uur aangevraagd worden.

Wat is de subsidie voor digitale transformatieprojecten?

De subsidie werd in het leven geroepen om Vlaamse kmo’s te helpen bij hun digitale transformering. Het ondersteunt vooral projecten met een bepaald ambitieniveau die vernieuwend en belangrijk zijn voor de onderneming.

Bij de digitale transformatie van een bedrijf speelt het slim gebruik en beheer van data een belangrijke rol. Voor de transitie of verdere uitbouw hiervan zijn vaak nieuwe digitale technologieën en/of nieuwe manieren van werken binnen de bedrijfscultuur nodig. De digitalisering kan binnen elke afdeling van het bedrijf toegepast worden, gaande van HR en personeelswerving tot marketing, sales, productontwikkeling en onderhoud.

De digitale transformatieprojecten zorgen ervoor dat kmo’s via subsidies de nodige ondersteuning krijgen om advies en begeleiding te krijgen bij de transformatie. Ook voor de eigen personeelskost kan er subsidies gegeven worden, op voorwaarde dat deze kost kleiner blijft dan de kost van de externe dienstverlener.

Wie kan gebruik maken van de subsidie?

De onderneming moet aan volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie:

 1. De onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of de ondernemer beoefent een vrij beroep
 2. De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm
 3. De zelfstandige is actief in de privésector, de participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%
 4. De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit
 5. De vestiging ligt in het Vlaams Gewest
 6. De onderneming heeft geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum

De subsidie wordt toegekend als de-minimissteun. De aanvrager mag niet meer dan €200.000 de-minimissteun ontvangen hebben over de laatste drie belastingjaren.

Een kmo die het afgelopen jaar een kmo-groeisubsidie indiende, die werd goedgekeurd kan niet meer genieten van de subsidie voor digitale transformatieprojecten. De termijn van 12 maanden loopt vanaf de datum van indiening.

Welke projecten worden ondersteund?

Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van vier beoordelingscriteria:

1) Ambitie voor het verhogen van de digitale maturiteit

Heeft de aanvrager een concrete ambitie om zijn onderneming digitaal te transformeren? De transformatie moet leiden tot een verhoging van de digitale maturiteit van de onderneming. Deze maturiteit wordt dan weer beoordeeld op basis van de inzet van nieuwe digitale sleuteltechnologieën in het kader van het slim gebruik en beheer van data.

2) Transformatie – Impact op de onderneming

Kan de aanvrager aantonen dat de transformatie een impact heeft op het huidige functioneren van het bedrijf en bijdraagt tot de realisatie van de bedrijfsstrategie?

3) Onderbouwde aanpak

Kan de aanvrager aantonen dat de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om de vooropgestelde digitale transformatie te realiseren?

4) Noodzaak aan kennis en expertise

Kan de aanvragen aantonen dat de onderneming zonder het raadplegen van bepaalde externe kennis de transformatie niet succesvol kan uitvoeren én dat de dienstverlener in kwestie wel beschikt over die ontbrekende kennis en expertise. Eigen personeelsleden hebben een sleutelrol in de opzet en uiteindelijke realisatie van het digitale transformatieproject.

Per criterium wordt een bepaalde score gegeven. Er zijn vier mogelijke scores:

 1. Uitsluiting
 2. Minder gewaardeerd
 3. Neutraal
 4. Meer gewaardeerd

Een project dat voor één van de criteria de score ‘uitsluiting’ scoort, kan nooit een subsidie krijgen. Om wel in aanmerking te komen, mag een project op maximum één van de vier beoordelingscriteria ‘minder gewaardeerd’ scoren.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Een kmo kan slechts één subsidieaanvraag van maximaal € 50.000 toegekend krijgen voor digitale transformatieprojecten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen externe dienstverleners (consultants, adviesbureaus, …) en eigen kosten van de onderneming voor het betrokken personeel. Het deel eigen kosten mag nooit groter zijn dan het deel van de externe dienstverlener(s).


Kosten van de externe dienstverlener

Deze kosten worden beschouwd als externe prestaties. De dienstverlener in kwestie moet hierbij factureren aan de marktprijs. De kosten waarvoor de subsidie kan worden gebruikt zijn de personeelskosten en de overheadkosten van de dienstverlener in het kader van het project.

Eigen kosten van de aanvrager

De projectaanvrager kan ook zelf kosten inbrengen in functie van de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld de personeelskosten voor de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Daarnaast kan er ook een forfaitair bedrag voor overhead- en werkingskosten ingebracht worden.

Het totale bedrag van deze eigen kosten mag niet hoger liggen dan de kosten van de externe dienstverlener.

Hoe en wanneer vraag ik de subsidie aan?

De subsidie voor digitale transformatieprojecten kan vanaf 1 september 2020 aangevraagd worden.

Opgelet! Er staat een limiet op de beschikbare middelen van de Vlaamse Overheid.

De projecten worden beoordeeld in volgorde van indiening. De uiterste deadline voor het indienen van de aanvraag is 31 oktober 2020 om 12 uur. Indien de middelen al voor deze uiterste datum uitgeput zijn, kan het Agentschap Innoveren & Ondernemen beslissen om de oproep vroeger af te sluiten.

De aanvraag verloopt via een digitaal aanvraagformulier van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Een volledige projectaanvraag bevat een overzicht van de projectbeschrijving, de gegevens van de externe dienstverlener(s) en de eigen kosten.

De handleiding van het Agentschap Innoveren & Ondernemen geeft u een duidelijk zicht op de verschillende stappen in het aanvraagproces. 

Heeft u bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief