• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wanneer kan ik mijn liquidatiereserve uitkeren aan 5% roerende voorheffing?

Gepost op 18 september 2020 in Fiscaliteit

2020 is het jaar waarin heel wat vennootschappen de liquidatiereserve aanslagjaar 2015 kunnen uitkeren aan 5% roerende voorheffing. De eerste vijfjarige wachttermijn om van dit gunsttarief te kunnen genieten, is namelijk verstreken. Wanneer dit precies gebeurt is afhankelijk van de laatste dag van het boekjaar of balansdatum.

  • Door de winst van het boekjaar na belastingen niet uit te keren, maar er een reserve mee op te bouwen ontstaat de liquidatiereserve.
  • Om van het gunsttarief van 5% roerende voorheffing te kunnen genieten, geldt een wachtperiode van vijf jaar. Op 31 december 2019 liep de termijn voor het eerst af.
  • Sinds 1 januari 2020 is de uitkering van het dividend onderworpen aan twee uitkeringstesten: de balanstest en de liquiditeitstest.
  • De uitkering van de liquiditeitsreserve kan invloed hebben op het recht op enkele coronasteunmaatregelen.

Wat is een liquidatiereserve?

De liquidatiereserve zorgt voor een soort van ‘interne spaarpot’. Door de winst van het boekjaar na belastingen niet uit te keren, maar er een specifieke reserve mee op te bouwen, ontstaat een zogenaamde liquidatiereserve.

Bij een liquidatiereserve wordt de vennootschap twee maal belast. Bij de aanleg van de reserve betaalt de vennootschap een bijzondere aanslag van 10% (bovenop de vennootschapsbelasting). Bij de uitkering van de liquidatiereserve wordt er een tweede maal belast. Afhankelijk van het moment waarop er wordt uitgekeerd, betaalt de vennootschap 20%, 17% of 5% roerende voorheffing.

Vanaf wanneer kan ik de liquidatiereserve uitkeren aan 5%?

De regeling voor de liquidatiereserve werd ingevoerd voor boekjaren die ten vroegste afsloten op 31 december 2014. Om van het gunsttarief van 5% roerende voorheffing te kunnen genieten, geldt een wachtperiode van vijf jaar. Op 31 december 2019 liep de termijn dus voor het eerst af. Vanaf 1 januari 2020 konden de eerste dividenden uitgekeerd worden aan het gunsttarief van 5%.

Indien de liquidatiereserve vroeger wordt uitgekeerd, betaalt de vennootschap 17% belastingen. Voor liquidatiereserves die vanaf aanslagjaar 2018 werden aangelegd is dit zelfs 20%.

De liquidatiereserve kan ook uitgekeerd worden aan 0%, zelfs tijdens de termijn van 5 jaar. Dit kan enkel indien de vennootschap ontbonden en vereffend wordt.
Opgelet! Een vennootschap ontbinden om de liquidatiereserves uit te keren aan 0% om daarna een nieuwe vennootschap op te richten met exact dezelfde activiteiten en personen wordt door de fiscus aanzien als een fiscaal misbruik.

De dubbele uitkeringstest

Sinds 1 januari 2020 is de uitkering van het dividend onderworpen aan twee uitkeringstesten: de balanstest en de liquiditeitstest. Beide testen zijn verplicht voor onder andere de besloten vennootschap (BV), maar niet voor de commanditaire vennootschap (commV) en de vennootschap onder firma (VOF).

De liquidatiereserve mag enkel uitgekeerd worden als:

  1. De uitkering van het dividend niet tot gevolgheeft dat het netto-actief daalt onder een minimumgrens (balanstest)
  2. De vennootschap haar opeisbare schulden kan blijven betalen gedurende minstens 12 maanden volgend op de uitkering (liquiditeitstest).

Dividendenuitkering in tijden van corona

De voorbije maanden werden heel wat steunmaatregelen in het leven geroepen om ondernemingen te steunen tijdens de coronacrisis. De uitkering van de liquiditeitsreserve kan invloed hebben op het recht op deze steunmaatregelen.

Voorafbetalingen

De regering verhoogde de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en vierde vervaldag. Het uitstel van voorafbetalingen (nodig door bv. minder inkomsten voor de coronacrisis) werd daardoor minder nadelig.

Uiteraard zijn er aan elke steunmaatregel ook bepaalde voorwaarden verbonden. Deze maatregel is bijvoorbeeld bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Vennootschappen die dividenden betalen of toekennen (waaronder de uitkering uit de liquidatiereserve) tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 vallen daar dus niet onder.

Carry-back regeling

Dankzij de carry-back regeling kan er een belastingvrije “Covid-19 reserve” aangelegd worden om het verwachte fiscale verlies in 2020 op te vangen. Deze reserve kan eenmalig vervroegd in aftrek gebracht worden en verrekend worden met de winsten van 2019.

Vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van indienen van de aangifte vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2021 dividenden hebben uitgekeerd (zoals de uitkering uit de liquidatiereserve) worden uitgesloten van de carry-back regeling.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

 © CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief