• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat zijn de fiscale gevolgen voor zelfstandigen door het uitstel van betaling van sociale bijdragen?

Gepost op 19 februari 2021 in Fiscaliteit

Na de eerste lockdown vorig jaar besliste de regering om tal van fiscale en sociale vervaldagen uit te stellen. Zo kon het wegvallen van inkomsten wat opgevangen worden.

  • De BTW-aangifte en betalingen mocht een maand later ingediend en betaald worden. De voorafbetalingen van het derde en vierde kwartaal gaven dan weer een grotere bonificatie zodat de voorafbetaling van het tweede kwartaal wat minder mocht zijn.
  • Wanneer de verschuldigde sociale bijdragen in 2020 gewoon werden betaald of er uitstel werd toegekend in kader van de coronacrisis kunnen de in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen worden afgetrokken.
  • De zelfstandige zal van het voordeel van het belastingkrediet voor inkomstenjaar 2020 kunnen genieten, indien hij de bedragen niet betaalde wegens uitstel in kader van de coronacrisis.

Welke betalingen werden in 2020 uitgesteld?

De BTW-aangifte en betalingen mocht een maand later ingediend en betaald worden. De voorafbetalingen van het derde en vierde kwartaal gaven dan weer een grotere bonificatie zodat de voorafbetaling van het tweede kwartaal wat minder mocht zijn.

Op vlak van sociale zekerheid kon een uitstel van betaling voor de sociale bijdragen en de regularisatiebijdragen met betrekking tot de kwartalen van 2018 die in 2020 vervielen aangevraagd worden.

 
 

Wat zijn de gevolgen voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)?

Als zelfstandige is het mogelijk om de bijdragen die worden betaald voor een VAPZ af te trekken als beroepskost, maar enkel als de sociale bijdragen op tijd werden betaald.
Hierdoor komt uiteraard meteen de vraag naar boven of de zelfstandige nog in aanmerking komt voor de aftrek van de VAPZ-bijdragen indien hij effectief het uitstel in het kader van de coronacrisis kreeg.

In oktober 2020 besliste de belastingadministratie dat bij wijze van eenmalige administratieve tolerantie, de fiscale aftrekbaarheid van de in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen niet zal verworpen worden. De enige reden die hiervoor kan gebruikt worden is dat de belastingplichtige gebruik heeft gemaakt van het betalingsuitstel van zijn sociale zekerheidsbijdragen in het kader van de coronacrisis.

Er zijn dus twee situaties die ervoor zorgen dat de zelfstandige de in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen fiscaal kan aftrekken:

  1. De verschuldigde sociale bijdragen werden in 2020 gewoon betaald
  2. Er werd uitstel toegekend voor de sociale bijdragen van 2020

Indien de zelfstandige de sociale bijdragen niet betaalde én geen uitstel kreeg, zullen de VAPZ-bijdragen niet aftrekbaar zijn.

In 2021 mogen de VAPZ-bijdragen afgetrokken worden, op voorwaarde dat de sociale bijdragen van 2021 én 2020 betaald werden. Indien de zelfstandige de bijdragen in 2021 niet kan betalen, zijn de VAPZ-bijdragen van 2021 niet aftrekbaar. De bijdragen van 2020 blijven dit wel in dit geval.

Wat zijn de gevolgen voor het belastingkrediet?

Het belastingkrediet voor zelfstandigen wordt toegekend voor de aangroei van eigen middelen.
Om dit belastingkrediet te krijgen moet de zelfstandige aan zijn belastingaangifte een attest toevoegen dat aantoont dat de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen in orde is.

Hier dus opnieuw dezelfde vraag als bij de aftrek van de VAPZ-bijdragen: hoe wordt dit opgevangen indien de bijdragen niet betaald werden in 2020?

De administratie bevestigt ook hier een administratieve tolerantie. De zelfstandige zal van het voordeel van het belastingkrediet voor inkomstenjaar 2020 kunnen genieten, indien hij de bedragen niet betaalde wegens uitstel in kader van de coronacrisis.

In 2021 zullen de sociale bijdragen wél moeten betaald worden, samen met die van 2020 om van een belastingkrediet voor 2021 te kunnen genieten. Het belastingkrediet van 2020 blijft wel behouden.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief