• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Bureelruimte verhuren aan mijn vennootschap: enkele fiscale aandachtspunten

Gepost op 8 maart 2024 in Algemeen

Heel wat bedrijfsleiders gebruiken één of meerdere ruimtes in hun woning voor hun beroep. In dit geval kunnen zij deze ruimtes verhuren aan de vennootschap. De huur die de eigenaar hiervoor ontvangt, wordt fiscaal gunstig belast. Er moet wel rekening gehouden worden met enkele fiscale aandachtspunten.

  • Huurinkomsten worden voordeliger belast dan beroepsinkomsten.
  • Indien de huur hoger is dan 5/3 van het gerevaloriseerde kadastraal inkomen van de verhuurde ruimtes wordt de huur geherkwalificeerd in een beroepsinkomen

Wat is er zo interessant aan het verhuren van ruimtes aan mijn vennootschap?

Huurinkomsten worden voordeliger belast dan beroepsinkomsten. Het verhuren van beroepsmatig gebruikte ruimtes van (of volledige) onroerende goederen (denk aan bv. een bureelruimte) is dan ook een fiscaal interessante manier om geld uit de vennootschap te halen.

Op een onroerend huurinkomen wordt een kostenforfait van 40% toegepast én er zijn geen sociale bijdragen op verschuldigd.

Interesten van leningen voor de aankoop, het bouwen of verbouwen van vastgoed zijn aftrekbaar van het totale belastbare onroerend inkomen. Hierdoor kan het belastbaar inkomen gereduceerd of zelfs herleid worden naar nul euro.

De vennootschap kan de huur op haar beurt dan weer volledig aftrekken als kost. De huurprijs moet hierbij wel als normaal beschouwd worden en overeen stemmen met een huurprijs die door een derde zou betaald worden.

Herwaarderingscoëfficiënt van kadastrale inkomens

Om te voorkomen dat bedrijfsleiders zichzelf buitensporige huurgelden toekennen (om meer geld uit de vennootschap te halen), werd de herkwalificatie in beroepsinkomen het leven geroepen.

Indien de huur hoger is dan 5/3 van het gerevaloriseerde kadastraal inkomen van de verhuurde ruimtes wordt de huur geherkwalificeerd in een beroepsinkomen. Voor de inkomsten 2024, aanslagjaar 2025 bedraagt het herwaarderingscoëfficiënt 5,46.

Als deze grens wordt overschreden, wordt enkel het gedeelte van de huur dat de grens overschrijdt geherkwalificeerd.

Een concreet voorbeeld:

Jan, een ongehuwde bedrijfsleider, ontvangt elk jaar 24.000 euro voor het gebouw dat hij aan zijn vennootschap verhuurt, d.i. 2.000 euro per maand. Het kadastraal inkomen van het gebouw is 1.500 euro.

Geherwaardeerd kadastraal inkomen = 1.500 euro x 5,46 x 5/3 = 13.650 euro

De huur van 24.000 euro is hoger dan 5/3 van het geherwaardeerd kadastraal inkomen.
Het verschil van de twee bedragen (24.000 euro – 13.650  euro = 10.350 euro) zal in het geval van Jan dan ook belast worden als beroepsinkomen in plaats van onroerend inkomen.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief