• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Gescheiden en een kind: wat met mijn erfenis?

Gepost op 25 november 2022 in Algemeen

Bij gescheiden ouders die samen een kind hebben, kan de vraag rijzen wat er met er met hun erfenis gebeurt wanneer één van hen overlijdt. De overlevende ouder verkrijgt in dit geval het ouderlijk gezag over het kind.

  • Wat houdt ouderlijk gezag in?
  • Wat is het vruchtgenot en beheersrecht?
  • Kan ik dit anders regelen?

Wat is het vruchtgenot en beheersrecht?

Een minderjarig kind is niet handelingsbekwaam en staat dus onder gezamenlijk ouderlijk gezag, ook al zijn de ouders gescheiden. Een ander verhaal is het echter wanneer één van beiden overlijdt waardoor de overlevende partner het ouderlijk gezag alleen dient uit te oefenen.

Dit gezag is gerelateerd aan zowel de persoon van het kind (school, gezondheid, hobby’s…) maar ook aan het ouderlijk vruchtgenot en beheersrecht.

Wat is het vruchtgenot en beheersrecht?

In casu verkijgt de overlevende ouder het vruchtgenot en beheersrecht over de erfenis van het kind.

Tegenover de verplichting van de overlevende ouder om in het levensonderhoud sensu lato van het kind te voorzien, staat het vruchtgenot. Dit betekent dat de overlevende ouder recht heeft op de vruchten van de erfenis, zoals bijvoorbeeld de huurgelden van een nagelaten woning of de intresten van een spaarrekening.

Het beheersrecht over de erfenis heeft betrekking op de goederen van het minderjarig kind zoals bijvoorbeeld aandelen van een vennootschap die dan verkocht kunnen worden of waarvan de stemrechten kunnen uitgeoefend worden.

Kan ik dit anders regelen?

In de eerste plaats kan er bij de notaris een testament worden opgemaakt waarin het wettelijk vruchtgenot op de erfenis voor de overlevende partner wordt ontnomen. Hierdoor ontvangt het kind zelf de inkomsten, dividenden enzovoort.

Wat betreft het beheersrecht over de goederen dienen er nog verdere afspraken gemaakt te worden. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de gescheiden ouder kunnen er door de notaris of adviseur verschillende mogelijkheden worden aangereikt zoals:

  • Het opnemen van een bewindclausule in een testament om het beheersrecht toe te kennen aan een derde, bijvoorbeeld familie;
  • Het vruchtgebruik in een testament toekennen aan een derde waardoor de ex-partner enkel nog beheer over de blote eigendom behoudt en niet het genot. Hierbij is de vruchtgebruiker dan wel erfbelasting of successierechten verschuldigd;
  • De oprichting van een maatschap waarin een vertrouwenspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder en daarmee instaat voor het beheer van de ingebrachte goederen tot het kind meerderjarig is.

Wil u meer weten over bovenstaand topic of hebt u specifieke vragen? Maak hier een afspraak en onze experten helpen u graag verder!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief