• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Maatschappelijke zetel op thuisadres bedrijfsleider?

Gepost op 24 februari 2023 in Management

Of de maatschappelijke zetel van een vennootschap verplaatst kan worden naar het privéadres van de bedrijfsleider hangt af van het feit of de bedrijfsleider huurder of eigenaar is van het pand. Er kan tussen de bedrijfsleider en vennootschap ook een huurovereenkomst worden afgesloten voor het beroepsmatig gebruikt gedeelte. Sinds de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) zijn er enkele nieuwe regels verbonden aan het verplaatsen van de maatschappelijke zetel.

 • Huurder of eigenaar
 • Huurovereenkomst
 • Maatschappelijke zetel wijzigen onder het WVV

Huurder of eigenaar

Het is in principe niet mogelijk om de maatschappelijke zetel van een vennootschap te verplaatsen naar het pand waar de bedrijfsleider huurder van is. In de meeste huurovereenkomsten wordt de mogelijkheid om professionele activiteiten uit te oefenen op het adres van het huurpand uitdrukkelijk uitgesloten. De verhuurder zal in dat geval belast worden op de werkelijke huurinkomsten en die fiscale meerkost op de bedrijfsleider proberen te verhalen. In dat geval kan er met de verhuurder een hogere huurprijs afgesproken worden om het fiscaal nadeel te neutraliseren.

Indien de bedrijfsleider eigenaar is van het pand kan de maatschappelijke zetel op dat adres geplaatst worden. Het belangrijkste nadeel is wel dat een deurwaarder mag aannemen dat alle goederen op het privéadres van de bedrijfsleider eigendom zijn van de vennootschap. Schuldeisers kunnen er dus in principe beslag op leggen. Om hierover duidelijkheid te scheppen kan er bij de notaris of deurwaarder een inventaris opgemaakt worden van de goederen die zich al in het pand bevinden voordat de maatschappelijke zetel er gevestigd is. Na de verplaatsing van de maatschappelijke zetel worden best ook de aankoopfacturen bijgehouden, zodat kan aangetoond worden wat van wie is.

Indien het pand ook de gezinswoning van de bedrijfsleider betreft, kan er een verklaring van onbeslagbaarheid worden opgesteld bij de notaris.

Huurovereenkomst

Via een huurovereenkomst tussen bedrijfsleider en vennootschap kan er op fiscaal voordelige manier huurgeld gevraagd worden aan de vennootschap. Dit kan voor het deel van uw woning dat door de vennootschap beroepsmatig gebruikt wordt (bv. een bureel, ontvangstruimte…). De bedrijfsleider wordt belast op de werkelijke huurinkomsten, maar er kan ook een forfaitaire kostenaftrek van 40% toegepast worden. De bedrijfsleider wordt dus belast op 60% van de huurinkomsten als een onroerend inkomen (progressief = in de hoogste belaste schijf) in uw personenbelasting.

Het huurbedrag dat op een fiscaal voordelige manier gevraagd kan worden, is begrensd tot 5/3 x het ki (van het verhuurde deel) x de revalorisatiecoëfficiënt. Die coëfficiënt wordt jaarlijks aangepast en bedraagt 5,37 voor inkomstenjaar 2023. Boven die grens herkwalificeert de fiscus het huurinkomen in loon (dus een beroepsinkomen) waarop er sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Maatschappelijke zetel wijzigen onder het WVV

De verplaatsing van de maatschappelijke zetel kan in principe zonder notaris. Tevens dient er geen statutenwijziging meer te gebeuren indien de zetelverplaatsing plaatsvindt binnen eenzelfde gewest. In het WVV geldt dus als basisregel dat een zetelverplaatsing doorgevoerd kan worden door een beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat daarvoor een statutenwijziging nodig is.

Er zijn echter een aantal belangrijke uitzonderingen op deze basisregel:

 • Indien het adres van de zetel opgenomen is in de statuten, zal het bestuursorgaan nog steeds bevoegd zijn om tot de verplaatsing te beslissen, maar zal er wel een statutenwijziging moeten gebeuren.
 • Indien de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest, blijft het bestuursorgaan bevoegd, maar is een statutenwijziging vereist.
 • Indien de taal van de statuten wijzigt ten gevolge van de zetelverplaatsing, is het bestuursorgaan niet langer bevoegd. Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de beslissing tot zetelverplaatsing middels een statutenwijziging nemen.
 • Er moet ook steeds rekening gehouden worden met de bepalingen zoals vermeld in de statuten. De bevoegdheid van het bestuursorgaan met betrekking tot het verplaatsen van de zetel kan namelijk beperkt of volledig uitgesloten worden.
 • Voor vennootschappen waarvan de statuten nog niet aangepast werden aan het WVV geldt het overgangsrecht. Van rechtswege wordt de vermelding van het adres van de zetel in de oude statuten gelijkgesteld met een vermelding buiten de statuten. Concreet betekent dit dat er ook hier door het bestuursorgaan kan beslist worden tot zetelverplaatsing zonder statutenwijziging (indien er geen wijziging is in gewest/taal).

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief