• L'investissement permanente dans la formation et la connaissance
  • Proactivité
  • Service personnel
  • Pragmatique et dynamique
  • Votre comptabilité online

Intéressé?

Intéressé?
N’hésitez pas à nous contacter par notre page de contact ou par téléphone au 055/30.14.41

 

 

Wat is er gewijzigd aan de procedure van de voorafbetalingen sinds 2019?

Postée le 15 mars 2019 in Boekhouding

Om een belastingvermeerdering te vermijden moeten vennootschappen voorafbetalingen doen van hun belastingen tijdens het betreffende inkomstenjaar. Sinds 1 januari 2019 zijn er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de procedure van de voorafbetalingen, we lijsten ze hier voor u op.

  • Er moeten 4 voorafbetalingen per jaar gebeuren om een belastingvermeerdering (tarief: 6,75%) te vermijden.
  • Vanaf 1 januari 2019 moeten de voorafbetalingen gestort worden op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117.
  • De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en zelfstandigen is gewijzigd en zal meegedeeld worden op de betalingsuitnodigingen voor AJ 2020.
  • Gedane voorafbetalingen kunnen vanaf midden maart 2019 geraadpleegd en gewijzigd worden via MyMinfin.

Waarom moet ik voorafbetalingen doen?

Er dienen in totaal 4 voorafbetalingen te gebeuren per inkomstenjaar. Deze dienen vóór de 4 volgende data toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen: 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december. Per keer betaal je een vierde van de totale belasting die je vermoedelijk zal verschuldigd zijn voor het betreffende inkomstenjaar. Er dient best niet tot de laatste dag gewacht te worden om de betaling uit te voeren gezien betalingen die na de vervaldag op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen toekomen, automatisch voor het volgende kwartaal worden weerhouden.

Indien je geen (of te weinig) voorafbetalingen doet, zal er een belastingvermeerdering worden aangerekend. Het tarief voor deze vermeerdering bedraagt 6,75% voor de aanslagjaren 2019 en 2020.

Dit geldt echter niet voor ondernemingen die op basis van het vennootschapsrecht beschouwd worden als kleine ondernemingen. Zij zijn de 3 eerste boekjaren vanaf hun oprichting vrijgesteld van voorafbetalingen en zullen gedurende deze periode geen belastingvermeerdering worden aangerekend.

Op welk rekeningnummer moet ik de voorafbetalingen storten?

Vanaf 1 januari 2019 dienen de voorafbetalingen die betrekking hebben op aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) op een nieuw rekeningnummer te worden gestort:  BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.
Dit geldt zowel voor vennootschappen als zelfstandigen.

Welke gestructureerde mededeling dien ik te gebruiken bij de storting van de voorafbetalingen?

Natuurlijke personen en zelfstandigen zullen vanaf het aanslagjaar 2020 ook niet langer hun nationaal nummer kunnen gebruiken als gestructureerde mededeling. De nieuwe mededeling zal vermeld staan op de betalingsuitnodigingen die voor aanslagjaar 2020 worden verstuurd, maar kan ook bekomen worden via de module op MyMinfin (die wellicht beschikbaar zal zijn vanaf eind maart/begin april).

Voor vennootschappen wijzigt de te gebruiken mededeling niet. Deze kan nog steeds berekend worden via deze module.

Waar kan ik mijn gedane voorafbetalingen raadplegen of wijzigen?

Vanaf midden maart 2019 zal de belastingplichtige de geactualiseerde toestand van de gedane voorafbetalingen kunnen raadplegen via MyMinfin. Er zal dus geen jaarlijks papieren rekeninguittreksel met de uitgevoerde stortingen meer worden verzonden.

Ook de terugbetaling van voorafbetalingen of de overdracht ervan naar een latere periode zal vanaf midden maart via MyMinfin dienen te gebeuren. Deze wijzigingen kunnen uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op het belastbaar tijdperk worden aangevraagd. Voor boekjaren die afsluiten op 31 december van het kalenderjaar kan er dus tot 31 maart van het volgend kalenderjaar een wijziging worden aangevraagd.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Abonnez-vous à notre newsletter