• L'investissement permanente dans la formation et la connaissance
  • Proactivité
  • Service personnel
  • Pragmatique et dynamique
  • Votre comptabilité online

Intéressé?

Intéressé?
N’hésitez pas à nous contacter par notre page de contact ou par téléphone au 055/30.14.41

 

 

Zijn vakantiekampen fiscaal aftrekbaar?

Postée le 6 septembre 2019 in Fiscaliteit

Jaarlijks nemen honderdduizenden kinderen deel aan vakantiekampen. Leuk en praktisch, maar helaas niet goedkoop. Gelukkig zijn de inschrijvingsgelden van deze vakantiekampen fiscaal aftrekbaar.

  • Kinderen jonger dan 12 jaar, die fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige, geven recht op een belastingvermindering
  • Enkel de opvang buiten de normale schooluren komt in aanmerking
  • De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven, begrensd tot 11,20 euro per dag
  • Er dienen bewijsstukken ter beschikking gehouden te worden van de administratie
  • De opvang dient erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd te zijn door lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of van de gewesten

Welke kinderen komen in aanmerking voor de belastingvermindering?

De belastingvermindering kan enkel worden toegekend voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar voor kinderen met een beperking) op het moment waarop ze aan het kamp deelnemen.
Indien de 12de verjaardag van het kind midden in de periode van het kamp valt, tellen enkel de uitgaven voor de opvang die deze verjaardag voorafgaan.
Bovendien moeten de uitgaven gedaan zijn voor kinderen die fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige, die zelf een beroepsinkomen (bezoldigingen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen,..) geniet.

Welke opvangkosten komen in aanmerking?

Enkel de kosten voor opvang buiten de normale lesuren komt in aanmerking, zoals bijvoorbeeld de kampen die worden georganiseerd tijdens schoolvakanties. (Maar ook opvang voor of na de normale lesuren en zelfs tijdens de middagpauzes komt in aanmerking).
Voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen tijdens de schoolvakanties: kampen georganiseerd door jeugdbewegingen, speelpleinwerking, grabbelpasactiviteiten, vakantiekampen met de ziekenfondsen, sportkampen van Bloso, stages op het vlak van sport, wetenschap, taal en cultuur, jeugd- en muziekatelier,..

Alleen het inschrijvingsgeld van het kamp wordt als uitgave voor kinderopvang beschouwd. Lidgeld en eventuele bijkomende kosten zoals maaltijdkosten, schoolkosten en kledijkosten komen niet  in aanmerking voor de belastingvermindering.

Hoeveel bedraag de belastingvermindering?

Per opvangdag mag maximaal 11,20 euro per kind worden aangegeven als uitgave. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgave.

Hoe dient het betaalde bedrag bewezen te worden?

Om de uitgaven te kunnen inbrengen, dienen deze gestaafd te worden door bewijsstukken. Vaak wordt een fiscaal attest uitgereikt door de opvangvoorzieningen, echter is dit geen verplicht document.

U kan ook zelf bewijsstukken ter beschikking houden van de administratie, zoals bijvoorbeeld betalingsbewijzen, bevestiging van inschrijving,.. waaruit de echtheid en het bedrag van de uitgaven; de volledige identiteit of benaming van de personen, instellingen en openbare besturen waaraan de uitgaven voor de opvang van kinderen worden betaald en de naleving van de voorwaarden met betrekking tot de aftrek van de uitgaven voor de opvang van kinderen blijkt.

Aan welke voorwaarden dient de opvangvoorziening te voldoen?

De uitgaven voor de opvang dienen betaald te worden aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen, openbare besturen van de gemeenschappen of van de gewesten of buitenlandse openbare instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Abonnez-vous à notre newsletter