• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Koopkrachtpremie: tot €750 vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen

Gepost op 18 augustus 2023 in Algemeen

Vanaf 1 juni 2023 hebben bedrijven die afgelopen jaar een 'hoge' of 'uitzonderlijk hoge winst' hebben behaald, de mogelijkheid om hun werknemers een 'koopkrachtpremie' toe te kennen die, afgezien van een werkgeversbijdrage van 16,5%, volledig vrijgesteld is van sociale bijdragen en inkomstenbelasting.

  • Sociaal
  • Fiscaal
  • Voorwaarden en toepassingsgebied
  • Conclusie

Sociaal

De koopkrachtpremie volgt een vergelijkbaar patroon als de eerder gebruikte 'consumptiecheques'. Deze premie wordt niet rechtstreeks aan werknemers verstrekt door werkgevers, maar wordt in plaats daarvan geïntegreerd in papieren of elektronische cheques die door erkende uitgevers beschikbaar worden gesteld.

Premies die aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden niet beschouwd als loon, waardoor er geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Het sociaalrechtelijk kader werd vastgelegd in het KB van 23 april 2023.  De koopkrachtpremie is vrijgesteld van de gewone sociale bijdragen en enkel onderworpen aan een bijzondere patronale bijdrage van 16,5 %. Om te voorkomen dat de premies als loon worden beschouwd, mag de premie niet dienen als vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of andere voordelen.

De koopkrachtpremies kunnen alleen worden besteed aan specifieke doeleinden, zoals maaltijden, verbruiksklare voeding, ecologische producten en diensten die zijn opgenomen in de CAO nr. 98 van de Nationale Arbeidsraad. Ze kunnen niet worden omgeruild voor geld.

Fiscaal

De fiscale behandeling van de koopkrachtpremie is vastgelegd in voormelde wet van 24 mei 2023. Deze wet bepaalt dat de premie tot €750 vrijgesteld is van personenbelasting.

Voor de werkgever is de koopkrachtpremie en de daarop verschuldigde patronale bijdrage van 16,5 % aftrekbaar als beroepskosten.

Voorwaarden en toepassingsgebied

Bedrijven die in 2022 een "hoge winst" hebben behaald, kunnen de koopkrachtpremie toekennen. Het standaard maximumbedrag is €500, maar voor bedrijven met een "uitzonderlijk hoge winst" in 2022 geldt een maximum van €750.

De premie kan enkel worden toegekend in de periode vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023. Op de koopkrachtpremie op papieren drager dient duidelijk vermeld te staan dat deze geldig is tot en met 31 december 2024.

De wet voorziet ook in een mogelijkheid tot 'reactivering' als de premie niet binnen de oorspronkelijke geldigheidsduur wordt gebruikt. Werknemers kunnen binnen drie maanden na het verstrijken van de premie een eenmalig verzoek indienen om de premie te reactiveren. Een gereactiveerde premie wordt ook niet als loon beschouwd.

De toekenning van de premie moet worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau. Kan een dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst. Wanneer deze wordt gesloten op sectoraal vlak, zal gedefinieerd worden wat verstaan wordt onder ‘hoge winst in 2022’ en ‘uitzonderlijk hoge winst in 2022’.

De regeling geldt voor werknemers die onder de socialezekerheidsregeling vallen, inclusief jobstudenten en niet meer actieve werknemers. Bestuurders en zaakvoerders komen niet in aanmerking.

Conclusie

De regeling die op 1 juni 2023 in werking trad, biedt bedrijven de mogelijkheid om werknemers een financiële stimulans te geven zonder dat daar sociale bijdragen of inkomstenbelasting over verschuldigd is. Door deze regeling worden werknemers aangemoedigd om specifieke uitgaven te doen die bijdragen aan maaltijden, consumptie en ecologische producten, wat uiteindelijk de koopkracht van de werknemers kan versterken en de economie kan stimuleren.

Uw sociaal secretariaat kan u helpen bij het toekennen van deze fiscaal- en sociaalvriendelijke premie aan uw werknemers.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief