• L'investissement permanente dans la formation et la connaissance
 • Proactivité
 • Service personnel
 • Pragmatique et dynamique
 • Votre comptabilité online

Intéressé?

Intéressé?
N’hésitez pas à nous contacter par notre page de contact ou par téléphone au 055/30.14.41

 

 

Al gehoord van de Vlaamse Codex Fiscaliteit?

Postée le 7 décembre 2015 in Fiscaliteit

. Naast de materiële regels bevat deze codex ook uniforme procedureregels.

Vroeger: Vlaamse regels verspreid over verschillende wetboeken

De gewesten zijn al een tijdje bevoegd voor heel wat fiscale materies, maar geleidelijk aan zijn ze hun bevoegdheid ook gaan gebruiken, en voerden ze meer en meer regels in die afwijken van de oorspronkelijke federale regels. De gewesten hadden dan wel hun eigen regels, maar beschikten niet over hun eigen fiscale wetboeken. Daarom stonden er bijvoorbeeld veel bepalingen in het Wetboek der Successierechten. Van elk artikel moest namelijk naast de federale tekst ook de Vlaamse, Waalse en Brusselse tekst worden opgenomen (voor zover er afwijkende regels voor die gewesten bestaan natuurlijk).

Vlaanderen: regels overgenomen in eigen Vlaams wetboek

In Vlaanderen oordeelde men dat dit te complex werd. De Vlaamse regering besloot dan ook dat de Vlaamse regels (in de federale wetboeken), die enkel gelden op het grondgebied van het Vlaams Gewest, moesten worden opgenomen in één Vlaams fiscaal wetboek. De Vlaamse Codex Fiscaliteit of VCF was een feit.

Eerst verplaatste men de bepalingen uit het WIGB (Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen) naar de VCF. Dit zijn de regels die de verkeersbelasting, de belasting op inverkeerstelling (BIV), etc. regelen. Sinds begin 2015 werden ook de regels betreffende successie- en registratierechten in de VCF opgenomen. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) int trouwens ook zelf sinds begin dit jaar deze belastingen. Van de incorporatie van de regels in de VCF is eveneens gebruik gemaakt om nieuwe termen te lanceren. Zo worden het successierecht en het recht van overgang bij overlijden (successierecht op nalatenschap van niet-inwoners) voortaan aangeduid met de overkoepelende term erfbelasting. Let op: sommige artikels zijn niet in de VCF opgenomen. Zo blijft in de registratierechten het vast recht van 50 EUR een federale bepaling in het federale W.Reg..

Indeling van de Vlaamse Codex Fiscaliteit

De codex is ingedeeld in Titels, Hoofdstukken en Afdelingen:

Titel 1 bevat de inleidende bepalingen en definities ongeacht over welke belastingen het gaat. Zowel de verkeersbelasting (MIGB) als het verdeelrecht (registratierechten) worden er gedefinieerd.

Titel 2 bevat de materiële regels. Dit zijn de heffingsbepalingen die inhouden wat er belast wordt, wie belast wordt, aan welk tarief en wat de eventuele vrijstellingen zijn. Deze titel is onderverdeeld in 11 hoofdstukken:

 • Hoofdstuk 1: onroerende voorheffing
 • Hoofdstuk 2: verkeersbelasting
 • Hoofdstuk 3: belasting op inverkeerstelling
 • Hoofdstuk 4: Eurovignet
 • Hoofdstuk 5: verkrottingsheffing woningen en gebouwen
 • Hoofdstuk 6: leegstandsheffing bedrijfsgebouwen
 • Hoofdstuk 7: erfbelasting (vroegere successierechten)
 • Hoofdstuk 8: schenkbelasting (registratierecht op schenkingen)
 • Hoofdstuk 9: verkooprecht (registratierecht op verkoop onroerende goederen)
 • Hoofdstuk 10: verdeelrecht (registratierecht op verdelingen)
 • Hoofdstuk 11: recht op hypotheekvestiging

Titel 3 bevat nieuwe procedureregels die op de verschillende belastingen van toepassing zijn.

Titel 4 tot 7 bevatten wijzigingsbepalingen (titel 4), opheffingsbepalingen (titel 5), de citeerwijze (titel 6) en inwerkingtredinsgbepalingen (titel 7).

Als bijlage voegde men een concordantietabel toe. Zo kunt u gemakkelijk opzoeken welk nieuw artikelnummer een oude bekende bepaling heeft gekregen. Of andersom: als u het artikelnummer van de VCF kent, is het mogelijk op te zoeken welk artikel deze bepaling vroeger was in het WIGB, W.Reg. of W.Succ..

Nieuwe nummering

Het is logisch dat de nieuwe indeling ook een nieuwe nummering van de artikels met zich meebrengt. Merk op dat de nieuwe nummering erg verschilt van de klassieke nummering van Belgische wetboeken. Geen oplopende nummering dus van artikel 1 tot 541 zoals in het (federale) Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB92). In de plaats daarvan wordt elk artikel genummerd in functie van zijn plek in het wetboek. Zo gaat artikel 2.10.4.0.1. over het tarief van het verdeelrecht. Dit artikel staat in Titel 2, Hoofdstuk 10, Afdeling 4.

Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op. 

Abonnez-vous à notre newsletter