Zo stelt u een oprichtingsakte op.

Eigen zaak onder de vorm van een vennootschap starten? Zo stelt u een oprichtingsakte op. 

Zit ondernemen u in het bloed en bent u klaar om uw eigen baas te worden?

Om een eigen zaak te starten mout u aan bepaalde voorwaarden voldoen en heel wat knopen doorhakken.

Wordt u zelfstandig in hoofdberoep of in bijberoep? Welke rechtsvorm kiest u voor het starten van uw eigen zaak?

Als u kiest voor een vennootschap heeft u meer formaliteiten te vervullen dan bij een eenmanszaak. Dit is ook het geval wanneer u kiest voor éénpersoons-bvba in plaats van een éénmanszaak. Zo moet u voor de opstart van een vennootschap ook een oprichtingsakte opstellen dat alle kenmerken, statuten en werkingsregels ervan bevat.

We gaan aan de slag!

 Notariële akte of authentieke akte

Een notariële akte wordt, zoals het woord het zelf zegt, opgesteld door een notaris. Dit wordt ook een authentieke akte genoemd en is verplicht bij de oprichting van een nv, bvba en commanditaire vennootschap op aandelen. De notaris zal u hiervoor bepaalde documenten vragen. Eens de akte werd opgesteld, ondertekent de notaris deze, laat hij ze registreren en maakt hij ze openbaar.

 Onderhandse akte

Voor het oprichten van een vof of een commanditaire vennootschap volstaat een onderhandse akte. Hiervoor heeft u geen notaris nodig. Oef, die kost valt al weg om uw eigen zaak te starten. Weet u niet goed hoe u er moet aan beginnen? Laat u dan bijstaan door een accountant of boekhouder.

 De statuten

De naam en het doel van de vennootschap, de identiteit van de oprichters en andere regels die zullen gelden in de vennootschap worden hierin opgenomen. Zo kan de overdracht van aandelen eventueel beperkt worden.

 Financieel plan

Geen glazen bol? Nochtans moet u om een eigen zaak te starten in de toekomst kunnen kijken. Het financieel plan is immers een voorspelling voor de komende jaren. Het is vooral belangrijk dat het plan realistisch is. Dit plan bestaat idealiter uit een gedetailleerde resultatenrekening, het te voeren financieel beleid, een voorlopig geraamde balans, en dit over twee of drie jaren. Het financieel plan is gebaseerd op verscheidene gegevens zoals de vooropgestelde doelstellingen, het organigram van de onderneming, de kenmerken van de markt en de bestaande concurrentie, de voor- en nadelen van de gekozen producten en diensten alsook de te verwachten personeelsbehoeften.

Het is bovendien een wettelijke verplichting voor de oprichters van vennootschappen (NV, B.V.B.A. en CVBA) om aan de instrumenterende notaris een financieel plan te overhandigen, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. (Art. 215 van de wet van 7 mei 1999 betreffende het Wetboek van vennootschappen - voorheen art.120ter Venn W). U kan zich hiervoor dan ook best laten bijstaan door een expert.

 Bankattest

Bij een commanditaire vennootschap op aandelen, een bvba en een nv wordt door de wetgever een minimumkapitaal opgelegd. Daarom is een bankattest dat bevestigt dat het oprichtingskapitaal werd gestort op de rekening van de vennootschap verplicht.

Bedrijfsrevisor

Dit is nodig wanneer er niet enkel inbreng in geld maar ook in natura is. De bedrijfsrevisor evalueert de waarderingsmethode en schrijft hierover een rapport. Hij moet erop toezien dat de geldwaarde van het goed correct geschat wordt.

 

 Meest voorkomende vennootschapsvormen

  • Commanditaire vennootschap op aandelen (CVA): de commanditaire vennootschap op aandelen is een vennootschap die wordt aangegaan tussen een of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en een of meer stille vennoten die maar een bepaalde inbreng leveren.

U merkt het: Bij een eigen zaak starten komt heel wat kijken. Ook als u ervoor kiest om eerst te proeven van de voordelen van een eigen zaak starten in bijberoep. Gelukkig lonen al deze inspanningen echt de moeite! En u kan u tijdens uw opstarttraject uiteraard laten bijstaan door mensen met kennis van zaken. 

Gelukkig lonen al deze inspanningen bij de opstart van een zaak echt de moeite!

En u kan u tijdens uw opstarttraject uiteraard laten bijstaan door mensen met kennis van zaken.

Een boekhouder of accountant is immers de best geplaatste persoon om de oprichters te helpen bij het kiezen van de meest geschikte rechtsvorm en het opstellen van de juiste statutaire bepalingen. Hij zal hen ook wijzen op de verantwoordelijkheid die op de oprichters rust, de formaliteiten die vervuld dienen te worden en in het algemeen zal hij alle nuttige en noodzakelijke informatie verstrekken zodat de ondernemers met volledige kennis van zaken aan de slag kunnen.

 Heeft u nog specifieke vragen hierover of bent u nog op zoek naar een boekhouder? Aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren

Ja, ik start mijn eigen zaak!