• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Fiscaal advies: erfbelasting en de waardering van beursgenoteerde aandelen in de nalatenschap

Gepost op 3 februari 2016 in Fiscaliteit

Een correcte waardering van een nalatenschap is erg belangrijk om te weten hoeveel successierechten u moet betalen. De erfbelasting (successierechten) is een bevoegdheid van de gewesten, dus zij bepalen de waarderingsregels. In de 3 gewesten gebeurt voortaan de waardering van de beursgenoteerde aandelen in een nalatenschap tegen de beurswaarde. Sinds 1 september 2015 past Brussel nieuwe waarderingsregels toe en volgt hiermee het voorbeeld van het Vlaams en het Waals Gewest.

Waardering aan beurswaarde

Men berekent de erfbelasting op de waarde van alle roerende en onroerende goederen waarvan de overledene op de datum van zijn/haar overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden. Bevat de nalatenschap aandelen, dan worden die volgens hun beurswaarde gewaardeerd. De prijscourant wordt niet meer gebruikt.

De beurswaarde van een aandeel is de slotkoers van het aandeel, zoals die blijkt uit de koersinformatie die kan worden teruggevonden in de gespecialiseerde pers en/of in gespecialiseerde elektronisch raadpleegbare bronnen. De slotkoers is de laatst genoteerde koers van het aandeel op een handelsdag. Met gespecialiseerde pers/bronnen bedoelt men een uitgebreide waaier aan bronnen waarvan de juistheid normaal gezien nooit in twijfel wordt getrokken: zowel de publicaties (online of op papier) van de beurzen zelf, van bankinstellingen als van gespecialiseerde dagbladen en andere media.

De erfgenamen zijn verplicht om in de aangifte van de nalatenschap duidelijk te vermelden op welke bron ze zich hebben gebaseerd.

Keuze uit 3 tijdstippen

De erfgenamen kunnen voor de waardering van de aandelen kiezen uit 3 data:

  • de beurswaarde op de dag van het overlijden; of
  • de beurswaarde een maand na het overlijden; of
  • de beurswaarde 2 maanden na het overlijden.

De gekozen datum geldt voor alle nagelaten waarden en staat ook in de aangifte vermeld.

Geen slotkoers op gekozen datum

Is er op de gekozen datum geen notering beschikbaar, bijvoorbeeld wanneer die dag op een zondag of feestdag valt, dan geldt de beurswaarde van de eerstvolgende dag waar er wel een notering is. Is er op de gekozen dag voor bepaalde aandelen wel een notering en voor andere niet, dan worden de aandelen waarvoor er geen notering is, gewaardeerd volgens de beurswaarde op de eerstvolgende dag waarop er wel een notering is. Voor aandelen die op de gekozen datum wel een notering hebben, geldt gewoon de beurswaarde van die datum.

Toepassingsgebied waarderingsregels

In het Vlaams en Waals Gewest past men deze waarderingsregels al een tijdje toe. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden deze regels gebruikt voor de overlijdens na 1 september 2015.

Certifisc, boekhouder in Gent adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief