• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Educatief verlof: deadline voor terugbetaling ingekort

Educatief verlof: deadline voor terugbetaling ingekort

Gepost op 29 maart 2016 in Algemeen

Kent u aan één of meerdere werknemers betaald educatief verlof toe, dan kunt u hiervoor een forfaitaire terugbetaling aanvragen. De gewesten zijn sinds 1 juli 2014 bevoegd voor het stelsel van het betaald educatief verlof. Voorlopig had dit geen al te grote gevolgen. De Vlaamse regering is van plan om een eerste grote wijziging door te voeren: de termijn voor het indienen van de terugbetalingsdossiers wordt ingekort.

Erkende opleidingen tijdens de werkuren mét behoud van loon

Het recht op betaald educatief verlof voor werknemers in de privé-sector is het recht om erkende opleidingen te volgen tijdens de werkuren mét behoud van loon. Twee soorten opleidingen geven recht op betaald educatief verlof: de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen. De werkgever ontvangt na de opleiding een terugbetaling per gevolgd lesuur, zodat zijn loonkosten gedeeltelijk worden gerecupereerd. Die terugvordering is beperkt tot een forfaitair bedrag per gevolgd lesuur, afhankelijk van het opleidingstype en het beschikbare budget.

Aanvraag terugbetaling door werkgever: nieuwe formulieren

Voor de aanvraag per schooljaar voor educatief verlof moet men 2 formulieren invullen. Voor het voorbije schooljaar 2014-2015 en voor het lopende schooljaar 2015-2016 zijn de werkwijze en de formulieren aangepast aan de nieuwe bevoegdheidsverdeling. Dit betekent dat op het formulier individuele steekkaart het vakje ‘intergewestelijke mobiliteit’ is toegevoegd. Men moet dit vakje aankruisen wanneer de werknemer in de loop van het schooljaar gaat werken in een ander gewest.

Op het (vernieuwd) formulier aangifte van schuldvordering vermeldt u in alfabetische volgorde alle werknemers die betaald educatief verlof hebben genoten tijdens een schooljaar. Tegenover vroeger moeten er meer gegevens worden ingevuld, die onder andere nodig zijn om de onderneming te identificeren.

Hebben een groot aantal werknemers betaald educatief verlof genomen (bijvoorbeeld 100 of meer) in een schooljaar, dan kunt u bij de aangifte van schuldvordering een elektronische lijst van de werknemers voegen. Dit maakt het manueel invullen van de aangifte overbodig. Voorlopig is dit niet verplicht, maar het wordt met het oog op een verdere digitalisering van het dossier ten stelligste aangeraden.

Modellen van formulieren vindt u op www.werk.be.

Aanvraag terugbetaling door werkgever: nieuwe termijnen

Sinds het schooljaar 2013-2014 worden de aanvragen tot terugbetaling behandeld door de gewesten, en niet meer door de federale overheid. Zo is het Vlaamse Gewest nu bevoegd voor de aanvragen van ondernemingen gevestigd in Vlaanderen.

De werkgever (of zijn sociaal secretariaat) dient de aanvragen om terugbetaling in. Daarvoor heeft u tijd tot 1,5 jaar na afloop van het schooljaar. Die termijn gaat in op 1 januari van het jaar waarin de schuldvordering ontstaat. De dossiers betreffende het schooljaar 2013-2014 bijvoorbeeld moesten ten laatste op 30 juni 2015 worden ingediend. Een terugbetalingsdossier voor het schooljaar 2014-2015 moet men uiterlijk op 30 juni 2016 indienen.

Maar, die termijn wordt in 2 stappen ingekort:

  • Voor het schooljaar 2014-2015 is 31 maart 2016 de laatste dag dat aanvragen kunnen worden ingediend, dus 3 maanden vroeger.
  • Voor het schooljaar 2015-2016 kort men de indieningstermijn nog verder in, met opnieuw 3 maanden. Dit betekent dat men die aanvragen tegen ten laatste 31 december 2016 moet indienen, 6 maanden vroeger dan vandaag is voorzien.

Het is in geen enkel geval mogelijk om van deze termijn af te wijken. De postdatum is bepalend.

Vlaams Gewest

Departement Werk en Sociale Economie

Betaald Educatief Verlof

Koning Albert II-laan 35 bus 20

1030 Brussel

Tel.: 02/553 18 00

E-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be