• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Jaarrekening: sociale balans geen onderdeel meer van de toelichting

Jaarrekening: sociale balans geen onderdeel meer van de toelichting

Gepost op 9 mei 2016 in Boekhouding

Als gevolg van de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn in Belgisch recht wordt voortaan de sociale balans voor alle vennootschappen als een afzonderlijk document gevraagd. Ze maakt geen deel meer uit van de toelichting bij de jaarrekening in het volledig schema en in het verkort schema.

De jaarrekening vermeldt de balans, de resultatenrekening en de toelichting. De toelichting omvatte ook de sociale balans. Dit is een instrument waarmee de ondernemingen berichten over hun werkgelegenheid, over de uitwerking in hun onderneming van de verschillende werkgelegenheidsmaatregelen van de overheid en over hun inspanningen betreffende opleiding.

Sociale balans als een afzonderlijk document

De sociale balans kan volgens de boekhoudrichtlijn een onderdeel blijven van de jaarrekening volgens het volledig schema. Maar voor kleine en microvennootschappen die respectievelijk een verkort schema en een microschema mogen neerleggen, mag de sociale balans volgens deze richtlijn geen deel meer uitmaken van de jaarrekening.

De sociale balans wordt in het vervolg voor alle vennootschappen als een afzonderlijk document opgevraagd. Alle vennootschappen moeten apart een sociale balans opmaken en neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, tenzij ze ervoor kiezen om deze informatie vrijwillig op te nemen in hun jaarrekening. Dit moet gebeuren binnen de 30 dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd en ten laatste 7 maanden na het afsluiten van het boekjaar met behulp van de bestuurders of zaakvoerders.

Is een onderneming klein en heeft ze haar jaarrekening opgemaakt volgens het verkort schema of het microschema, en openbaar gemaakt, dan moet zij aan de ondernemingsraad wel een jaarrekening meedelen volgens het volledig schema én een sociale balans volgens het meest uitgebreide schema. Deze meegedeelde jaarrekening en sociale balans moeten ook worden meegedeeld aan de algemene vergadering.

Inhoud sociale balans

Er wordt niet geraakt aan de inhoud van de sociale balans. Het bevat de gegevens over het personeelsbestand en in het bijzonder een staat van de tewerkgestelde personen met uitsplitsing tussen enerzijds de uitzendkrachten en de ter beschikking van de vennootschap gestelde personen; en anderzijds de personen waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend bij de RSZ of de werknemers ingeschreven in het personeelsregister.

De sociale balans vermeldt ook een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar en een staat met inlichtingen over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers, waarvan de kost geheel of gedeeltelijk wordt gedragen door de werkgever.

De opleidingen worden opgesplitst in voortgezette (formele of informele) en initiële beroepsopleidingen. Met voortgezette beroepsopleidingen bedoelt men opleidingen gevolgd door één of meerdere personeelsleden, die op voorhand is gepland en tot doel heeft de kennis van de werknemers te vergroten of hun vaardigheden te verbeteren. Initiële beroepsopleidingen zijn opleidingen gegeven aan personen die in de onderneming zijn tewerkgesteld in het kader van de systemen van alternerend leren en werken, en met als doel het behalen van een diploma of van een officieel certificaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief