• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Zijn subsidies ontvangen door vennootschappen vrijgesteld van belastingen?

Gepost op 3 mei 2019 in Fiscaliteit

De overheid wil door middel van subsidies ondernemingen ondersteunen bij de uitdagingen waar ze voor staan. Maar hoe worden deze belast?

 • In principe wordt elke subsidie in één keer belast als opbrengst.
 • Bij kapitaalsubsidies is een gespreide taxatie mogelijk.
 • Interestsubsidies zijn belastbaar volgens de normaal geldende regels tenzij deze uitzonderlijk in één keer worden toegekend maar betrekking hebben op een investering die over meerdere jaren wordt afgeschreven.
 • Voor verschillende subsidies is er ook een vrijstelling mogelijk.

Wat is de algemene regel?

In principe geldt dat elke subsidie die een onderneming ontvangt van de overheid wordt belast als een opbrengst, en dit in één keer op het ogenblik van ontvangst.

Bij kapitaalsubsidies en interestsubsidies kan de belasting echter gespreid worden.
Kapitaalsubsidies zijn bedoeld om ondernemingen te ondersteunen bij investeringen in belangrijke vaste activa. Interestsubsidies zijn financiële tussenkomsten in de interesten die een onderneming betaalt bij de aflossing van leningen bij de bank.

Is er een bijzondere regeling bij kapitaalsubsidies?

Kapitaalsubsidies maken gewoon deel uit van de belastbare winst van de vennootschap en zijn in principe dus onmiddellijk en integraal belastbaar.
De overheid staat echter een gespreide taxatie toe wanneer de kapitaalsubsidie werd toegekend voor het verwerven of tot stand brengen van immateriële of materiële activa. De subsidie wordt dan belast naarmate de vennootschap afschrijvingen en waardeverminderingen doet op de gesubsidieerde activa.

Is er een bijzondere regeling bij interestsubsidies?

Interestsubsidies zijn belastbaar volgens de normaal geldende regels. De ontvangen interestsubsidie zal dus belastbaar zijn in het belastbaar tijdperk waarin ze werd verkregen.
Gezien deze subsidies vaak in de vorm van jaarlijkse schijven worden toegekend, zal bijgevolg elk jaar de betreffende toekenning aan de winst worden toegevoegd.
Wordt de interestsubsidie in één keer toegekend, maar heeft ze betrekking op een investering die over meerdere jaren wordt afgeschreven, dan kan de belasting gespreid worden naar gelang de investering wordt afgeschreven.

Zijn er ook subsidies vrijgesteld van vennootschapsbelastingen?

Heel wat subsidies zijn vrijgesteld van belastingen, waaronder:

 • Subsidies onder de economische expansiewetgeving. Het generatiepact van eind 2005 voerde een vrijstelling in voor wat betreft subsidies die worden ontvangen in het kader van de economische expansiewetgeving om immateriële en materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen.
 • Subsidies voor onderzoek en ontwikkeling
 • Tewerkstellingspremies en beroepsoverstappremies.

Vrijstellingen zijn enkel mogelijk indien deze uitdrukkelijk zijn voorzien door de wet, zo niet wordt er steeds teruggevallen op het algemeen principe van de belastbaarheid. Niet vrijgesteld zijn onder andere vergoedingen voortkomend uit de KMO-portefeuille, de strategische transformatiesteun alsook subsidies ontvangen van Flanders Investment and Trade (IT).


Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief