• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat is de huidige wetgeving rond studentenarbeid?

Gepost op 12 juli 2019 in Algemeen

Tijdens de zomermaanden gaan heel wat studenten op zoek naar een vakantiejob om zo een centje bij te verdienen. Voor werkgevers zijn jobstudenten een relatief voordelige manier om tijdelijke pieken in de onderneming op te vangen of vakantiegangers te vervangen. Ook doorheen het jaar is een extra paar handen vaak welkom. We zetten even op een rijtje wat werken met jobstudenten precies inhoudt.

 • Een jongere kan in principe aan de slag als jobstudent vanaf 16 jaar.
 • De normale arbeidsduur voor jobstudenten is 8 uren per dag en maximum 38 uren per week.
 • Per kalenderjaar mag een jobstudent maximaal 475 uren werken aan interessante tarieven.
 • De werkgever moet steeds een schriftelijke overeenkomst opmaken en een Dimona aangifte indienen.
 • Het contract kan gedurende de eerste 3 dagen verbroken worden, daarna hangen de opzegtermijnen af van de duur van het contract en de opzeggende partij.

Wie kan werken als jobstudent?

Een jongere kan in principe aan de slag als jobstudent vanaf 16 jaar. Starten vanaf 15 jaar kan enkel op voorwaarde dat de student de eerste 2 studiejaren van het middelbaar onderwijs al achter de rug heeft. Een maximumleeftijd is er niet.

Een jongere is een student wanneer hij ‘regelmatig ingeschreven’ is aan een instelling voor middelbaar, hoger of universitair onderwijs.

Ook jongeren die werken en studeren combineren kunnen als jobstudent aan de slag zolang studeren de hoofdactiviteit is. Men mag weliswaar geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen.

Leerlingen in een duaal leersysteem mogen geen studentenjob doen in hun stagebedrijf, uitgezonderd in de maanden juli en augustus.

Hoeveel uur per dag/per week mag een jobstudent werken?

De normale arbeidsduur voor jobstudenten is 8 uren per dag en maximum 38 uren per week. Voor bepaalde sectoren, bijvoorbeeld de horeca, bestaan er wel uitzonderingen.

Studenten jonger dan 18 jaar mogen maximaal 5 dagen per week werken en slechts in uitzonderlijke gevallen op zondag. Studenten vanaf 18 jaar mogen tot 6 dagen per week werken en ook op zondag, tenzij er in de sector andere regels gelden.

Wanneer de totale arbeidstijd meer dan 4,5 uren bedraagt, heeft de jobstudent recht op een half uur rust. Wanneer deze echter meer dan 6 uren bedraagt, heeft de jobstudent recht op een uur pauze, waarvan een half uur ineens moet worden opgenomen.
Voorbeeld: Een half uur lunchpauze + 2x 15 minuten pauze.

Verder mag een werknemer onder de 18 jaar niet meer dan 4,5 uren ononderbroken werken. Meerderjarigen hebben na maximaal 6 uren werken recht op minstens 15 minuten pauze.

Nachtarbeid voor jobstudenten is bij wet nog steeds verboden, al gelden er bepaalde uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld horeca).

Hoe wordt een studentenjob belast?

Een werkgever betaalt voor jobstudenten veel lagere sociale bijdragen dan voor reguliere werknemers. Ook de jobstudent zelf komt er met een minimale bijdrage vanaf. De werkgeversbijdrage bedraagt 5,43% en de werknemersbijdrage 2,71%. De ‘solidariteitsbijdrage’ bedraagt dus in totaal slechts 8,14%.

Per kalenderjaar mag een jobstudent maximaal 475 uren werken om van dit voordeelregime te genieten.

Een horeca-uitbater mag een jobstudent meer dan 475 uren inschakelen aan verminderde bijdragen. Zijn de uren opgewerkt, dan mag men nog eens 50 dagen inschrijven als gelegenheidswerknemer.

Welke stappen moet een werkgever praktisch ondernemen?

Er moet steeds een schriftelijke overeenkomst opgemaakt worden. Een studentenovereenkomst is strenger dan andere arbeidscontracten en moet minstens volgende zaken vermelden:

 • begin- en einddatum
 • (werk)plaats
 • arbeidsduur per dag en per week
 • het overeengekomen loon

Daarnaast moet de werkgever een Dimona aangifte indienen uiterlijk op de datum van indiensttreding. De Dimona is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ.

Kan de studentenovereenkomst vroegtijdig opgezegd worden?

De eerste 3 effectieve arbeidsdagen worden als proeftijd beschouwd. Het contract kan gedurende die termijn, zowel door de werknemer als door de werkgever, beëindigd worden zonder opzegging of vergoeding.

Na die proefperiode hangen de opzegtermijnen af van de duur van het contract en de opzeggende partij:

 

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief