• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Heb ik recht op een belastingvermindering als ik een gift doe aan een vereniging of instelling?

Gepost op 20 september 2019 in Fiscaliteit

Wie minstens 40 euro schenkt aan een erkende vereniging of instelling, heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag. Tot nu toe werden schenkingen via een online betaalplatform, zoals Paypal of Mollie, uitgesloten van deze belastingvermindering. Een omzendbrief van de FOD Financiën brengt daar nu verandering in.

 • Er is recht op een belastingvermindering wanneer minstens 40 euro wordt geschonken aan een erkende vereniging of instelling.
 • De belastingvermindering bedraagt 45% van het bedrag van de gift.
 • Voortaan zijn ook giften via een online betaalplatform fiscaal aftrekbaar.
 • Niet iedereen maakt gebruik van de mogelijkheid tot een belastingvermindering.

Aan welke voorwaarden moet een gift voldoen opdat de schenker recht zou hebben op een belastingvermindering?

Wanneer de gift voldoet aan volgende voorwaarden is er recht op belastingvermindering:

 • De gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging. 
 • De gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling.
 • De instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt.
 • De gift mag niet het resultaat zijn van een collectieve geldinzameling.
 • De gift moet gebeuren zonder een tegenprestatie.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

 • Voor particulieren: 10% van het totale netto-inkomen met een maximum van 392.200 euro (aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019).
 • Voor ondernemingen: 5% van de totale fiscale winst met een maximum van 500.000 euro.

Als het bedrag van de belasting lager is dan het bedrag van de vermindering, dan heeft men slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van de belasting.

Wat met giften via een online betaalplatform?

Tot nu toe kwamen giften via een online betaalplatform, zoals PayPal of Mollie, niet in aanmerking voor een belastingvermindering. Dat komt omdat dergelijke giften eerst op de rekening van het platform terechtkomen. Pas nadien worden ze doorgestort naar de erkende organisatie. Een belastingvermindering kan volgens de regels enkel als de betaling rechtstreeks aan de erkende organisatie gebeurt.

Na nieuw onderzoek heeft de FOD financiën beslist dat er geen wettelijk bezwaar is tegen de storting van giften via een online betaalplatform. De voorwaarde is wel dat zowel het brutobedrag van de gift, de door het betaalplatform ingehouden transactiekosten, als het nettobedrag in de boekhouding van de erkende organisatie terug te vinden zijn. De overheid volgt hiermee de digitale trend en verlaagt op die manier de drempel om een fiscaalvriendelijke gift te doen.

Maakt elke schenker gebruik van de mogelijkheid tot belastingvermindering?

In het aanslagjaar 2018 gaven 904.693 belastingplichtigen een gift aan. De organisaties in kwestie reikten voor die periode meer dan 2 miljoen fiscale attesten uit maar heel wat daarvan werden niet aangegeven. Niet iedereen maakt dus gebruik van de mogelijkheid om een belastingvermindering te krijgen.

De gemiddelde gift bedraagt 136 euro per belastingplichtige, per organisatie, per jaar.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief