• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE GLOBAAL OVERZICHT - Federale en Vlaamse steunmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Gepost op 28 januari 2021 in Algemeen

Het coronavirus heeft niet enkel een impact op onze gezondheid, ook veel bedrijven ondervinden ernstige hinder. De overheid voert daarom enkele steunmaatregelen in om bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en zware financiële problemen te vermijden.

FEDERALE MAATREGELEN

Het federale kernkabinet heeft al heel wat maatregelen goedgekeurd om bedrijven en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen.

1. Fiscale schulden en btw

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis kunnen een afbetalingsplan aanvragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonen belasting bij de FOD Financiën.

Lees meer: Steunmaatregelen FOD Financiën inzake fiscale schulden en btw

2. Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Zelfstandigen die financiële problemen ondervinden door het coronavirus konden in 2021 een uitstel van betaling krijgen voor de sociale bijdragen, zonder dat daarvoor verhogingen werden aangerekend. Er werd één jaar uitstel toegekend.
Zelfstandigen kunnen nog steeds een vermindering aanvragen van de sociale bijdragen indien de beroepsinkomsten van het jaar lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Lees meer: Steunmaatregelen inzake sociale bijdragen

3. Socio-economische maatregelen

Ondernemingen die hun medewerkers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen omwille van het coronavirus, bv. ondernemingen die door de maatregelen van de regering verplicht gesloten dienen te blijven of ondernemingen die geconfronteerd worden met een stopzetting van de productie door problemen met de toelevering of een afname van cliënteel kunnen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid door overmacht. 

Lees meer: Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus

4. Het overbruggingsrecht in 2021

Zelfstandigen die hun activiteiten gedeeltelijk of volledig stopzetten of een grote omzetdaling kennen ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen. 

Lees meer: Het overbruggingsrecht in 2021

5. Bankenplan

Op 22 maart hebben de federale overheid, de Nationale Bank en de banken een akkoord bekend gemaakt dat bestaat uit een uitstel van betalingen van bestaande leningen tot 31 maart 2021 en een soepele regeling voor overheidswaarborgen bij nieuwe kredieten.

Lees meer: Uit welke steunmaatregelen bestaat het bankenplan?

6. Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Het corona-ouderschapsverlof kon opgenomen worden van 1 mei tot en met 30 september 2020.

Lees meer: Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2021 tot (voorlopig) 31 maart 2021 kunnen zelfstandigen beroep doen op de 4de pijler van het nieuw crisis-overbruggingsrecht: kinderopvang.

7. Relance-uitkering voor zelfstandigen

De relance-uitkering bestaat niet meer in 2021.

8. Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca

Vanaf 8 juni tot en met 31 december 2020 is het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing op restaurant- en cateringdiensten. Op alcoholische dranken zal nog steeds het btw-tarief van 21% van toepassing zijn.

Het is nog afwachten of deze steunmaatregel in 2021 nog zal worden verlengd eens de horeca terug open mag.

Lees meer: Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca

9. Investeringsaftrek tijdelijk verhoogd naar 25%

Om ondernemingen ook tijdens de coronacrisis aan te moedigen om te blijven investeren wordt de eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% naar 25% voor investeringen die zijn uitgevoerd tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022.

Lees meer: Tijdelijke verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in afschrijfbare vaste activa 

VLAAMSE MAATREGELEN

Bijkomend heeft de Vlaamse regering extra steunmaatregelen genomen.

1. Steunmaatregel toerisme

Er wordt een budget van 5 miljoen vrijgemaakt voor jeugd- en sociaal toerisme. Ook zal dit jaar geen pacht geïnd worden bij zijn jeugdherbergen.

2. Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies

Begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij één van onderstaande subsidies, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen:

 • Baekeland-mandaten
 • Ecologiepremie+
 • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
 • Innovatiemandaten (IM)
 • Onderzoeksproject
 • Ontwikkelingsproject
 • Strategische ecologiesteun (STRES)
 • Strategische Transformatiesteun (STS)
 • Thematische ICON-projecten

3. Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting.

4. Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw

Ook ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Meer informatie op de website van het departement Landbouw & Visserij.

5. Het Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Op 13 november 2020 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Lees ook: Het Vlaams Beschermingsmechanisme
Lees ook: Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

ESSENTIELE BEDRIJVEN TIJDENS DE CORONACRISIS

De lijst van essentiële bedrijven, alsook de werkorganisatie voor (niet) essentiële bedrijven tijdens de coronacrisis werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer: Werkorganisatie voor (niet) essentiële bedrijven


Wij houden deze pagina steeds up to date. Heeft u bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief