• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE - Federale steunmaatregelen inzake sociale bijdragen

Gepost op 17 maart 2020 in Algemeen

Zelfstandigen en vennootschappen die moeilijkheden ondervinden als gevolg van het coronavirus kunnen een uitstel (of vrijstelling) van betaling van sociale bijdragen vragen.

Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen van de sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen (in gelijk welk statuut) die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend.

Deze maatregel is van toepassing op de voorlopige bijdragen van de 4 kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018 en die in de loop van 2020 zouden moeten zijn betaald.

De schriftelijke aanvraag (per brief of per mail) moet gebeuren vóór 15 september 2020 om deze maatregel tot uitstel van betaling te verkrijgen voor de voorlopige bijdragen van het eerste tot en met het derde kwartaal 2020 en voor de regularisatiebijdragen voor 2018 die ten laatste op 30 september 2020 waren verschuldigd.
Voor de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal 2020 en voor regularisatiebijdragen voor 2018 die ten laatste op 31 december 2020 waren verschuldigd, moet de aanvraag ten laatste op 15 december 2020 worden ingediend.

Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn/haar bedrijf;
 • ondernemingsnummer;
 • reden van aanvraag (impact van het coronavirus op de activiteiten).

De maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

De betaling moet dan gebeuren:

 • ten laatste op 31/03/2021 voor de sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 en de regularisatiebijdragen van 31/03/2020
 • ten laatste op 30/06/2021 voor de sociale bijdragen van het tweede kwartaal van 2020 en de regularisatiebijdragen van 30/06/2020
 • ten laatste op 30/09/2021 voor de sociale bijdragen van het derde kwartaal van 2020 en de regularisatiebijdragen van 30/09/2020
 • ten laatste 31/12/2019 voor de sociale bijdragen van her vierde kwartaal van 2020 en regularisatiebijdragen van 31/12/2020.

Vermindering van voorlopige bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen tevens een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.
Opgelet, indien de vermindering ten onrechte werd aangevraagd, zullen er boetes worden aangerekend.

Wettelijke drempels in hoofdberoep

Wettelijke drempels meewerkende partner

Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen (zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten in maxistatuut en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen ingevolge het coronavirus, kunnen een vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.
Ook startende zelfstandigen, die nog geen vier kwartalen zelfstandige zijn, kunnen een vrijstelling aanvragen.

Deze vrijstelling kan worden gevraagd voor de voorlopige bijdragen van het eerste, het tweede, het derde of het vierde kwartaal 2020 of voor de regularisatiebijdragen voor het bijdragejaar 2018 die in de loop van 2020 betaald moeten zijn.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk. De vrijstelling voor de eerste twee kwartalen van 2020 kan al worden aangevraagd. Vanaf begin juli kan de vrijstelling voor het eerste, tweede en derde kwartaal worden aangevraagd en vanaf begin oktober deze voor alle voorlopige bijdragen van 2020.

Uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage

Een vennootschap die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting dient jaarlijks een vennootschapsbijdrage te betalen.

In normale omstandigheden dient deze bijdrage uiterlijk op 30 juni betaald te zijn aan het sociaal verzekeringsfonds. Omwille van de coronacrisis krijgen vennootschappen dit jaar echter tot 31 oktober 2020 de tijd om de bijdrage te betalen.

Deze betalingsuitstel dient niet te worden aangevraagd. De uitnodigingen tot betaling zullen namelijk pas in september 2020 worden verstuurd.

Meer informatie omtrent dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief