• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE - De tijdelijke ‘corona tax shelter’ (AFGELOPEN)

Gepost op 7 oktober 2020 in Algemeen

UPDATE: De tijdelijke 'corona tax shelter' zal nu ook toegepast worden op bedrijven die zwaar te lijden hebben onder de tweede golf van de coronapandemie. Particulieren kunnen tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021 een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 20% indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een kleine vennootschap waarvan de omzet voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 met minstens 30% gedaald was ten opzichte van dezelfde periode van 2019.


Door de coronacrisis hebben heel wat kleine ondernemingen hun omzet sterk zien dalen met mogelijke liquiditeitsproblemen als gevolg. Om belastingplichtigen aan te moedigen om in te schrijven op kapitaalsverhogingen van deze ondernemingen met omzetverlies, voerde de federale regering de tijdelijke ‘corona tax shelter’ in, een tijdelijke belastingvermindering van 20% in de personenbelasting.

Wat houdt de corona tax shelter precies in?

Belastingplichtigen die tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020 inschrijven op een kapitaalverhoging van een kleine vennootschap waarvan de omzet met minstens 30 % is gedaald gedurende de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 (ten opzichte van dezelfde periode in 2019), kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 20% voor het inkomstenjaar 2020.
Wanneer het om startende vennootschap gaat, dan moet de omzet vergeleken worden met de vooropgestelde omzet in het financieel plan.

Een onderneming kan onder de regeling van de tijdelijke corona tax shelter tot 250.000 euro ontvangen. Dit kan echter gecombineerd worden met de bestaande tax shelter, waardoor een start-up tot 500.000 euro kan ophalen.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Naast de vereiste van de omzetdaling van minstens 30% gedurende de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020  worden enkele vennootschappen uitdrukkelijk uitgesloten:

 • Vennootschappen die hun inkomsten voornamelijk halen uit bestuurs- en/of managementvergoedingen of zijn opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst;
 • Vennootschappen die de ontvangen gelden gebruiken voor de uitkering van dividenden, een kapitaalvermindering of de aankopen van (eigen) aandelen of het verstrekken van leningen;
 • Vennootschappen met onroerende goederen waarin het bestuursorgaan (of hun echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen) woonachtig is;
 • Beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschappen;
 • Vennootschappen die een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap in een belastingparadijs of indien zij betalingen doen aan vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs voor meer dan 100.000 euro en die niet voldoen aan rechtmatige financiële of economische behoeften;
 • Beursgenoteerde vennootschappen;
 • Ondernemingen die reeds in moeilijkheden zaten op het moment van uitbraak van de pandemie;
 • Vastgoedvennootschappen.

Daarenboven dient de onderneming klein te zijn. Een kleine onderneming voldoet aan minstens twee van de volgende drie voorwaarden:

 1. Minder dan 50 werknemers
 2. Een jaaromzet van maximum 9 000 000 EUR  (excl. BTW)
 3. Een balanstotaal van maximum 4 500 000 EUR (excl. BTW)

Wie komt in aanmerking als investeerder?

De investeerder kan zowel een Belgische rijksinwoner, als een niet-rijksinwoner zijn.
Per persoon die inschrijft op de kapitaalverhoging kan maximaal 100.000 euro in aanmerking komen voor de belastingvermindering. Bij een gemeenschappelijke aangifte bij gehuwden of wettelijk samenwonende partners, maakt elke partner aanspraak op het fiscale voordeel voor de stortingen die hij/zij heeft verricht.

De belastingvermindering wordt slechts definitief verworven op voorwaarde dat de
verkregen aandelen gedurende de volgende 60 maanden worden behouden. Bij vroegtijdige vervreemding (tenzij door overlijden), volgt een (gedeeltelijke) terugname van de belastingvermindering.

De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar maar wel overdraagbaar naar de drie volgende belastbare tijdperken bij onvoldoende belastingen op andere inkomsten voor inkomstenjaar 2020.

Ook bedrijfsleiders kunnen (in tegenstelling tot de bestaande tax shelter) via de corona tax shelter aandelen van de eigen onderneming bekomen.
De belastingvermindering is echter niet van toepassing voor het gedeelte van de investering waarmee de belastingplichtige meer dan 30% van het maatschappelijke kapitaal  zou verwerven. Als de voormelde drempel van 30% wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%. Aangezien de meeste bedrijfsleiders de meerderheid van de aandelen in hun eigen vennootschap bezitten, is dit enigszins een domper op de versoepeling.
Om de belastingvermindering te verkrijgen is het vereist dat het nieuw uitgegeven aandelen op naam betreft, dat deze een inbreng in geld vertegenwoordigen en dat deze uiterlijk op 31 december 2020 worden volstort.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief