• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Rekening-courant: de maximale rentevoet voor 2021

Gepost op 16 april 2021 in Algemeen

 

Als een bedrijfsleider een lening toekent aan de vennootschap, mag deze lening niet groter zijn dan het eigen vermogen van de vennootschap en mag de interest niet hoger zijn dan de marktrente.

Er werden twee grenzen opgenomen in de antimisbruikbepaling:

1) Grens 1: het fiscaal eigen vermogen van de vennootschap
De lening mag niet groter zijn dan het eigen vermogen van de vennootschap. Het fiscaal eigen vermogen omschrijft de wet als “de som van de belastbare reserves bij het begin van het belastbare tijdperk, verhoogd met het gestorte kapitaal op het einde van dat tijdperk”.

2) Grens 2: de marktrente
De rentevergoeding voor de rekening-courant of enige andere lening is “overdreven” als ze hoger ligt dan de marktrente.

Tijdens de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2017 werd de definitie van “marktconformiteit” in de wet ingeschreven: interesten van niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd (of rekening-courant), zijn marktconform als ze niet hoger zijn dan de rentevoet die de Belgische monetaire instellingen aanrekenen (de MFI-rentevoet) voor leningen tot 1.000.000 euro met een variabel tarief en een initiële rentevaste periode tot een jaar, verstrekt aan niet-financiële vennootschappen in november van het kalenderjaar vóór het kalenderjaar waarop de interesten betrekking hebben.

Bovenop de MFI-rentevoet (Monetary Financial Institutions) voorziet de wet een marge van 2,5%.

Indien de grens van het maximale eigen vermogen en/of de maximale rentevoet overschreden wordt, worden de interesten geherkwalificeerd in dividenden.

Interesten hebben enkele voordelen op dividenden. Bij het ontstaan van deze bepaling was bijvoorbeeld het tarief van de roerende voorheffing op interesten (10%) lager dan dat van dividenden (25%).
Een belangrijker voordeel is dat interesten voor de uitkerende vennootschap een aftrekbare kost zijn, dividenden zijn dit niet. Door wat meer geld te lenen aan de vennootschap in plaats van kapitaal te storten, kunnen dus belastingen vermeden worden.

De MFI-rentevoet voor november 2020 is gelijk aan 1,57% volgens de Nationale Bank van België. Met de marge van 2,5% daarbovenop, komt de maximale rentevoet voor 2021 op 4,07%.

Als er via de rekening-courant een vordering loopt op de vennootschap, zal de rente voor die vennootschap enkel aftrekbaar zijn als deze onder 4,07% blijft.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief