• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Factuurvermelding vervangt attest bij renovatiewerken aan 6%

Gepost op 28 januari 2022 in Algemeen

Voorheen moest door de afnemer een attest afgeleverd worden aan de aannemer om van het verlaagd btw-tarief van 6% te kunnen genieten bij verbouwingswerken. In het attest moest de afnemer zowel de ouderdom van de woning als het gebruik ervan voor privé-bewoning bevestigen. In de wet van 27 december 2021 werd dit attest echter afgeschaft en vervangen door een factuurvermelding.

Wat vermelden?

Vanaf 1 januari 2022 moet in de aannemer uitgereikte factuur vermeld worden dat de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen voorhanden zijn. Volgende standaardverklaring dient hiertoe opgenomen worden:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minstens 10/15 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Aansprakelijkheid

Naast de welkome administratieve vereenvoudiging, is het belangrijkste gevolg van deze wijziging het verleggen van de aansprakelijkheid voor het correct gebruik van het btw-tarief. Voorheen kon de aannemer aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel verkeerd gebruiken van het verlaagd tarief indien hij niet over een attest beschikte. Vanaf 2022 is het echter de verantwoordelijkheid van de afnemer om erop toe te zien of hij recht heeft op het verlaagde tarief.

Indien de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist binnen de termijn van 1 maand, wordt de aannemer ontslagen van de aansprakelijkheid ten aanzien van de voorwaarden betreffende de vaststelling van het tarief.

Overgangsperiode

Hoewel deze nieuwe wet in werking is getreden op 1 januari 2022, mogen aannemers de attesten indien gewenst nog tot 30 juni 2022 gebruiken.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief