• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Verminderingsdrempels voor de voorlopige sociale bijdragen verdwijnen vanaf 2022

Gepost op 11 februari 2022 in Algemeen

In haar nieuwe begrotingsakkoord kondigde de regering een aantal nieuwe maatregelen aan die een impact hebben op zelfstandige ondernemers. Een van die maatregelen is de afschaffing van de verminderingsdrempels vanaf bijdragejaar 2022.

  • Bij de aanvraag van de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen kan de zelfstandige voortaan zelf bepalen welk inkomen hij doorgeeft als berekeningsbasis.
  • Zelfstandigen in hoofdberoep, primostarters en meewerkende echtgenoten moeten wel nog steeds een wettelijke minimumbijdrage betalen.
  • De aanvraag tot vermindering moet nog steeds gemotiveerd worden en een onterechte verlaging wordt nog steeds bestraft met verhogingen.

Wat verandert er?

Een zelfstandige betaalt eerst voorlopige sociale bijdragen, die gebaseerd worden op zijn inkomen van drie jaar voordien. Zodra de inkomsten van het bijdragejaar gekend zijn, worden deze voorlopige sociale bijdragen geregulariseerd naar definitieve sociale bijdragen. Deze regularisatie kan zowel een terugbetaling als een bijbetaling inhouden.

Wanneer een zelfstandige verwacht dat zijn inkomen van het bijdragejaar lager zal zijn dan zijn inkomen van drie jaar voordien, kan hij de vermindering van de sociale bijdragen aanvragen. Voorheen was de zelfstandige hierbij beperkt omdat hij rekening moest houden met wettelijk voorziene drempels. Vanaf 1 januari 2022 werden deze drempels echter afgeschaft, waardoor de zelfstandige voortaan vrij kan kiezen op welk geraamd inkomen zijn voorlopige sociale bijdragen berekend moeten worden.

Voorbeeld

De voorlopige sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep werden berekend op basis van een netto belastbaar inkomen van €45.000. Als gevolg van enkele financiële tegenslagen, verwacht de zelfstandige echter dat zijn inkomen maar €30.000 zal bedragen. Volgens het oude systeem moest de zelfstandige noodgedwongen kiezen voor de drempel van €39.718,41. Hij was dan wel verminderde bijdragen verschuldigd, maar deze werden nog steeds berekend op een aanzienlijk hoger inkomen waardoor hij meer dan nodig betaalde. Vanaf bijdragejaar 2022 kan de zelfstandige echter een aanvraag indienen met de correctere berekeningsbasis van €30.000.

Wat blijft ongewijzigd?

De minimumdrempels voor zelfstandigen in hoofdberoep, primostarters en meewerkende echtgenoten blijven daarentegen wel behouden. Deze zelfstandigen blijven dus wel steeds een wettelijke minimumbijdrage verschuldigd.

Zoals dit voorheen reeds het geval was, moet een aanvraag tot vermindering van de sociale bijdragen ook steeds gemotiveerd worden aan de hand van bewijsstukken die de verlaging van het inkomen staven. Ook de verhogingen die worden aangerekend wanneer onterecht een vermindering werd aangevraagd (3% per kwartaal en 7% op het einde van het jaar op de nog openstaande bijdragen), blijven behouden.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief