• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

NEWSFLASH - BTW-uittreksel laatste keer op papier verzonden

Gepost op 20 april 2022 in Algemeen

Het BTW-uittreksel werd tot op heden per post verstuurd naar BTW-plichtigen om hen driemaandelijks een overzicht te bezorgen van de toestand van hun rekening-courant.

De BTW-plichtige ontvangt van de BTW-administratie een overzicht van de recentst ingediende aangifte, de gedane betalingen of de terugstortingen door de administratie, alsook van de eventuele boetes en interesten wegens laattijdige aangifte of betaling. Onderaan het BTW-uittreksel kan het saldo teruggevonden worden waaruit blijkt hoeveel BTW nog betaald moet worden, hoeveel BTW-tegoed teruggestort zal worden of welk bedrag aan terugvorderbare BTW naar de volgende BTW-periode moet worden overgedragen.

Om bij een volgende aangifte het correcte BTW-saldo te kunnen bepalen, werd dit document ook steeds door de boekhouder opgevraagd.

De FOD Financiën heeft nu echter aangekondigd dat dit BTW-uittreksel na de afsluiting van het eerste kwartaal van 2022 de laatste keer per post verstuurd zal worden. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 zullen BTW-plichtigen dit uittreksel enkel nog digitaal, onder ‘Mijn documenten’ in MyMinfin, kunnen raadplegen.

Indien wij over de nodige elektronische volmachten in uw dossier beschikken, kunnen wij dit btw-rekeninguittreksel eveneens raadplegen

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief