• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Betere vergoeding voor werkverplaatsingen met eigen wagen

Gepost op 10 juni 2022 in Algemeen

Naar aanleiding van de hoge brandstofprijzen werkte de federale regering een aantal maatregelen uit om degenen die hun eigen wagen gebruiken voor werkverplaatsingen beter te vergoeden. Het doel van deze maatregelen is om de koopkracht van bijvoorbeeld poetspersoneel, thuisverplegers en mensen in commerciële functies die hun eigen wagen gebruiken op te krikken.

 • De forfaitaire onkostenvergoeding, die normaal jaarlijks geïndexeerd wordt in juli, werd nu reeds geïndexeerd voor de periode maart 2022 tot en met juni 2022.
 • Voortaan zal deze forfaitaire onkostenvergoeding 4 keer per jaar geïndexeerd worden.
 • De regering voorziet een fiscale compensatie voor werkgevers.

Wat houdt de forfaitaire onkostenvergoeding in?

Een werknemer die beroepsverplaatsingen maakt met zijn eigen wagen, kan van zijn werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten.

Deze vergoeding wordt niet beschouwd als loon, maar als ‘kosten eigen aan de werkgever’ en is daarom niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en belastingen.

De werkgever kan kiezen hoe hij deze kosten compenseert: hij kan het werkelijke bedrag terugbetalen aan de hand van door de werknemer voorgelegde stukken of hij kan een forfaitair bedrag per kilometer toekennen.

Deze forfait wordt door de overheid vastgelegd en wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli. In juli vorig jaar werd de forfait vastgelegd voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 op 0,3707 euro per kilometer (ten opzichte van 0,3542 het jaar daarvoor).

Werkgevers uit de privésector kunnen zelf kiezen of ze de door de overheid vastgelegde forfait hanteren of kiezen voor een ander (eventueel lager) bedrag. In onderstaande sectoren is het echter verplicht het vaste bedrag te hanteren:

 • PC 152.01 voor de Vlaamse onderwijssector
 • PSC 318.02 voor de Vlaamse gezins- en bejaardenhulp
 • PSC 319.01 voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinstellingen
 • PSC 327.01 voor de Vlaamse maatwerkbedrijven (met uitzondering van de Vlaamse beschutte werkplaatsen)
 • PSC 327.03 voor de beschutte werkplaatsen van het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
 • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • PC 331 voor de Vlaamse welzijnssector

Het totaal aantal kilometers waarvoor de forfaitaire onkostenvergoeding mag toegepast worden, bedraagt maximaal 24.000 kilometer per jaar.

Wat verandert er?

De forfaitaire onkostenvergoeding werd nu al geïndexeerd voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022 en bedraagt maximaal 0,402 euro per kilometer. Verder zal deze forfait niet langer één, maar vier keer per jaar geïndexeerd worden. Op deze manier hoopt de regering in te kunnen spelen op verdere prijsverhogingen.

Aangezien werkgevers niet verplicht zijn om deze forfaitaire onkostenvergoeding uit te betalen, zal een fiscale compensatie voorzien worden als stimulans voor werkgevers die dit wel doen. Hiervoor zal de regering 30 miljoen euro uittrekken.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief