• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Stad Oudenaarde steunt startende ondernemingen

Gepost op 30 november 2023 in Starters

Nog nooit was de groei van startende ondernemers in Oudenaarde zo groot. Dit heeft vooral te maken met de financiële steun die Stad Oudenaarde biedt aan starters sinds 2020. Na het succes in 2020 heeft het stadsbestuur het subsidie reglement verder aangepast in het voordeel van de in Oudenaarde gelegen startende ondernemingen.

Sinds 2020 vliegen de dossiers van starters de deur uit. In 2020 gingen twee dossiers in het kernwinkelgebied in verwezenlijking voor een waarde van 5.067,93 euro. In 2021 werden er tien dossiers afgewerkt waarin vijf binnen het kernwinkelgebied en vijf buiten dit gebied. Dit alles voor een waarde van 40.048,49 euro. Dat is maar liefst acht keer meer dan in 2020. Het jaar daaropvolgend werd dit bedrag meer dan verdubbeld met een waarde van 99.968,04 euro voor 11 dossiers binnen het kernwinkelgebied en zes dossiers buiten dit gebied.

Dit alles is het resultaat van de financiële steun die Stad Oudenaarde verleent aan startende ondernemers. Ze keren subsidies uit aan deze starters om in te zetten op een aantrekkelijk startersklimaat om hun eigen lokale economie een boost te geven. In 2023 zag Stad Oudenaarde het nog grootser. Er werd een nieuw subsidie reglement opgesteld dat het meerjarenplan verlengt tot en met 2025.

Wat zijn startende ondernemingen binnen dit subsidie reglement?

Een onderneming in de detailhandel en horeca die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen in hoofdberoep. Enkele voorwaarden hiervoor zijn:

 • Activiteit of beroep dient uitgevoerd te worden in Oudenaarde
 • Fysieke handels- of horecazaak
 • Rechtstreekse verkoop en dienstverlening in de branche persoonlijke verzorging met NACEBEL-code 96.02 aan consumenten vanuit een handelspand

Wat betreft de detailhandel gaat dit rechtstreeks over elke commerciële, voor publiek toegankelijke vestiging met als doel de uitoefening van een detailhandel of dienstverlening in de branche persoonlijke verzorging met NACEBEL-code 96.02.

Onder een horecazaak verstaan we een hotel, restaurant, drankgelegenheid en iedere andere plek die binnenin ingericht is en uitgebaat wordt met als doel bereide voedingswaren en/of dranken te verstrekken.

De starter moet kunnen aantonen dat de onderneming is opgestart in het jaar dat de subsidie werd aangevraagd.

Ondernemingen die niet in aanmerking komen voor deze subsidies zijn:

 • Alle verkooppunten of filialen van detailhandel-ketens
 • Fastfoodzaken, shisha-bars en privéclubs
 • Beoefenaars van medische, paramedische, vrije en/of intellectuele beroepen
 • Shops met cannabidiol – producten, nachtwinkels, seksshops en automatenshops
 • Ondernemingen die ontstaat door de loutere wijziging van een reeds bestaande onderneming
 • Bijkomende vennootschappen of vestigingseenheden in het kader van een bestaande onderneming of groep van ondernemingen

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie

 • De starter deed voorheen nog geen beroep op de subsidie
 • Per ondernemingsnummer kan slechts éénmaal een starterssubsidie toegekend worden
 • De opening van de handelszaak dient in hetzelfde jaar te gebeuren waarin de subsidie werd aangevraagd
 • De starter moet zijn activiteit ten minste drie jaar na de uitbetaling van de subsidie zonder onderbreking uitoefenen. Zo niet kan de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden

Voor welke zaken komt de subsidie tussen?

Sinds 2023 kan de subsidie gebruikt worden voor veel meer dan alleen de oprichting van de handelszaak. De subsidie bestaat sinds dit jaar uit een tussenkomst in kosten zoals zakelijke dienstverlening, advies en coaching. Verder komt Stad Oudenaarde ook tussen in de inrichtingskosten, marketing en de promotie van de onderneming.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Stad Oudenaarde verleent een maximaal bedrag van 4.000,00 euro per startende ondernemer.

Hoe gebeurt de aanvraag van de subsidie?

De aanvraag gebeurt digitaal of per post aan het Stadsbestuur van Oudenaarde. Volgende documenten moeten zeker ingediend worden bij de aanvraag.

 • Een door de starter ondertekend en ingevuld aanvraagformulier
 • Een kopie van de huurovereenkomst die aantoont dat de huurperiode minstens drie jaar doorloopt of de eigendomstitel van het handelspand waar de activiteit zal uitgeoefend worden
 • Kopieën van rechtsgeldige facturen met een minimum bedrag van 100,00 euro die betrekking hebben op de aangevraagde subsidie. De bijhorende betalingsbewijzen dienen ook aangeleverd te worden.

Bij de aanvraag hoort aanvullend een ondernemingsplan volgens een vast sjabloon. Dit sjabloon is te raadplegen in het subsidie reglement en op de site van Stad Oudenaarde onder de rubriek “Subsidie voor startende ondernemers”.

Wat volgt er nog vanaf de goedkeuring van de subsidie?

De starter dient zich te engageren voor de Stad Oudenaarde. Met andere woorden zal de handelszaak gedurende een periode van één jaar op een zichtbare plaats vanuit de straat een sticker plakken die aangeleverd werd door Stad Oudenaarde waarop vermeld is dat deze starter mede mogelijk gemaakt is door de financiële steun van Stad Oudenaarde.

Indien er sprake is van het niet naleven van wettelijke verplichtingen zal de subsidie teruggevorderd worden door het College van Burgemeester en Schepenen. Dit zal ook van toepassing zijn wanneer de subsidie achteraf gebleken niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief