• L'investissement permanente dans la formation et la connaissance
  • Proactivité
  • Service personnel
  • Pragmatique et dynamique
  • Votre comptabilité online

Intéressé?

Intéressé?
N’hésitez pas à nous contacter par notre page de contact ou par téléphone au 055/30.14.41

 

 

ARKimedes: durfkapitaal voor wie eigen zaak wil beginnen

ARKimedes: durfkapitaal voor wie eigen zaak wil beginnen

Postée le 24 juin 2016 in Starters

  • Durfkapitaal als financieringsbron
  • ARKimedes-fonds I en II
  • Wie komt in aanmerking voor een ARK-investering
  • Geprikkeld om een eigen zaak te beginnen?

Durfkapitaal als financieringsbron

Zeker wie een eigen zaak wil beginnen, maar ook kleine ondernemingen kunnen niet voor elk type van financiering terecht bij banken. Soms zijn er te weinig waarborgen voorhanden of is het risico te groot. Risicokapitaal is de oplossing in die situaties. De kapitaalverschaffers kunnen worden onderverdeeld in 3 groepen: business angels, privémaatschappijen en overheidsmaatschappijen. Niet elke onderneming komt in aanmerking voor risicokapitaal. De succesfactor hiervoor is het kunnen voorleggen van voldoende groeipotentieel waardoor een voldoende hoog rendement kan gegarandeerd worden.

Om deze vorm van investeren te promoten investeerde de Vlaamse Regering via de ARKimedesregeling in Vlaamse starters en kmo’s. Voor elke euro die geïnvesteerd werd via een van de erkende investeringsfondsen in Vlaamse kmo’s en wie een eigen zaak wil beginnen, gaven de twee ARKimedesfondsen een euro extra. Op die manier werd het aanbod van risicokapitaal verdubbeld. 

ARKimedes is een initiatief van Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en de Vlaamse Regering. 'ARK' betekent Activering van RisicoKapitaal: durfkapitaal voor kmo’s en ondernemers die een eigen zaak beginnen in Vlaanderen voor het realiseren van hun ondernemingsplan.

ARKimedes-Fonds I en II

Het ARKimedes-Fonds I werd in 2005 opgestart en deed beroep op particuliere beleggers, waarbij ze een belastingkrediet genoten gedurende de eerste vier jaar. Sinds het aanslagjaar 2010 kan het krediet niet meer opgenomen worden in de belastingaangifte, op aanbeveling van de Europese Commissie.

Om hierop te anticiperen en voldoende risicokapitaal te garanderen aan ondernemers die een eigen zaak beginnen, werd in 2010 werd het ARKimedes-Fonds II opgericht. Het risicokapitaal wordt volledig gefinancierd door de Vlaamse overheid. In 2015 werd het statuut veranderd van een bepaalde duur (closed end) naar onbepaalde duur (open end).

De ARKimedes-Fondsen investeren in erkende private risicokapitaalfondsen, die op hun beurt investeren in Vlaamse kmo’s en wie een eigen zaak wil beginnen. Sinds januari 2016 mag een ARKIV zich tegenover één onderneming verbinden met een maximum van 20 miljoen euro per investeringsronde, in plaats van 11,5 miljoen euro.

Wie komt in aanmerking voor een ARK-investering?

Wie aanspraak wil maken op risicokapitaal bij een ARKIV dient in Vlaanderen gevestigd te zijn of de intentie hebben om zich hier binnen de termijn van twee jaar te vestigen. Met een investeringsvoorstel én onderbouwd businessplan kan men zich wenden tot een van de ARKIV’s. Elke investeringsfonds bepaalt aan de hand van haar eigen investeringsfocus, samenstelling van de portefeuille en andere factoren welke projecten al dan niet goedgekeurd worden.

Via een kapitaalinjectie wordt het ARKIV tijdelijk minderheidsaandeelhouder in het bedrijf. Deze kapitaalinjectie gebeurt aan de hand van inschrijving op een kapitaalverhoging, al dan niet gecombineerd met de inschrijving op een lening. Deze nieuwe financiële middelen moet worden aangewend om investeringen uit te voeren of voor het creëren van werkgelegenheid en toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest.

Geprikkeld om een eigen zaak te beginnen?

Wie vragen heeft over de werking van ARKIV’s kan steeds terecht bij de experts van Certifisc. Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op. 

Lees hier meer:

Abonnez-vous à notre newsletter