• L'investissement permanente dans la formation et la connaissance
  • Proactivité
  • Service personnel
  • Pragmatique et dynamique
  • Votre comptabilité online

Intéressé?

Intéressé?
N’hésitez pas à nous contacter par notre page de contact ou par téléphone au 055/30.14.41

 

 

Hoeveel sociale bijdragen zal ik als zelfstandige betalen in 2019?

Postée le 31 janvier 2019 in Algemeen

Je betaalt als zelfstandige elk kwartaal sociale bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds die ervoor zorgen dat je rechten en voordelen geniet zoals pensioen, uitkering bij ziekte en andere.
Elk kalenderjaar worden de drempels, op basis waarvan de voorlopige en definitieve bijdragen worden berekend, herzien. Wat dit betekent voor de berekening van jouw sociale bijdragen lees je hier.

Hoe worden mijn sociale bijdragen berekend?

Je betaalt als zelfstandige elk kwartaal sociale bijdragen die worden berekend op je netto belastbaar beroepsinkomen. Gezien je werkelijke inkomen niet gekend is op het moment dat de bijdrage betaald dient te worden, betaal je eerst een voorlopige bijdrage.

Tip: Lees de blog ‘Hoe worden mijn sociale bijdragen als zelfstandige berekend?’ voor meer informatie.

Wat zijn de drempelwaarden voor de berekening van mijn voorlopige sociale bijdragen in 2019?

Voor de berekening van je sociale bijdragen gebruikt jouw sociaal verzekeringsfonds steeds een geschat jaarinkomen. Soms kan het echter interessant zijn om je sociale bijdragen reeds te verhogen of te verlagen op basis van je verwachte jaarinkomen.

Een zelfstandige mag echter niet zomaar vrij zijn/haar inkomen bepalen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend. Het voorgesteld inkomen dient overeen te komen met de drempelwaarden van zijn categorie (hoofdberoep, bijberoep, meewerkende partner..). Deze drempels worden elk jaar herzien en bepalen zo de hoogte van je voorlopige sociale bijdragen.

Dit zijn de drempelwaarden voor 2019 waarop de voorlopige sociale bijdragen kunnen berekend worden:

Wat zijn de drempels voor de berekening van mijn definitieve sociale bijdragen?

Van zodra de werkelijke inkomsten bekend zijn, worden de definitieve bijdragen berekend.
Ook de drempels voor de berekening van de definitieve bijdragen zijn gewijzigd in 2019:

Hoofdberoep

De maximumbijdrage bedraagt 4.191,25 EUR per kwartaal.


Bijberoep


 
De maximumbijdrage bedraagt 4.191,25 EUR per kwartaal.


Meewerkende partner

De maximumbijdrage bedraagt 4.191,25 EUR per kwartaal.


Student-zelfstandige

De maximumbijdrage bedraagt 4.191,25 EUR per kwartaal.


Rustpensioen

De maximumbijdrage bedraagt 3.297,77 EUR per kwartaal.


Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Abonnez-vous à notre newsletter