• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

De gewone investeringsaftrek, back in business

De gewone investeringsaftrek, back in business

Gepost op 13 oktober 2015 in Management

Terug in voege voor KMO’s sinds 1 januari 2014 !

Sinds de invoering van de notionele intrestaftrek werd de ‘gewone’ investeringsaftrek afgeschaft.  Inmiddels werd de ‘gewone’ investeringsaftrek voor KMO-vennootschappen opnieuw ingevoerd. 

Enkel voor een aantal zeer specifieke investeringen (o.a. energiebesparende investeringen, investeringen in beveiliging, …) bleef een ‘verhoogde’ investeringsaftrek wel bestaan.

Na zeven jaar weggeweest, terug dus tijd om deze materie even van het onder het stof te halen:

 ‘Kleine vennootschappen’ (artikel 15 W.Venn.) kunnen voortaan genieten van een investeringsaftrek van 4% voor nieuwe investeringen in materiële en immateriële vaste activa in de kalenderjaren 2014 en 2015 (tijdelijke maatregel!).

Ook dient er nog rekening te worden gehouden met onderstaande voorwaarden en vereisten : 

 1. De condities en uitsluitingen die algemeen gelden in het kader van de investeringsaftrek blijven ook gelden voor deze tijdelijke terug ingevoerde investeringsaftrek.

  • De investeringsaftrek kan bijvoorbeeld niet worden toegepast op de aankoop van personenwagens of auto’s voor dubbel gebruik.
  • De activa moeten ‘uitsluitend’ worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

2. De vaste activa dienen rechtstreeks verband te houden met de bestaande of de geplande economische werkzaamheid die door de vennootschap werkelijk wordt uitgevoerd. Het volstaat niet dat de investering past in het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Zo zal een artsenvennootschap niet van de investeringsaftrek kunnen genieten in geval van de aankoop van een appartement aan de kust.

  • De aankoop of oprichting van een woongelegenheid voor de zaakvoerder en zijn gezin zal evenmin recht geven op deze nieuwe investeringsaftrek.
  • De aankoop of oprichting van een gebouw dat ‘gemengd’ wordt gebruikt kan echter wel genieten van deze investeringsaftrek, althans voor de delen die uitsluitend worden aangewend voor de (geplande) beroepsactiviteit.
  • De activa die niet in aanmerking komen voor de notionele interestaftrek worden geacht activa te zijn die geen betrekking hebben op de economische activiteit.

3. De nieuwe investeringsaftrek is slechts van toepassing als de vennootschap voor het belastbare tijdperk waarin de investering wordt verricht, onherroepelijk verzaakt aan de aftrek voor risicokapitaal (notionele intrestaftrek). De aanwending van de overgedragen notionele interestaftrek is wel mogelijk.

4. De overdracht van de niet gebruikte investeringsaftrek  (geen of onvoldoende winst) is mogelijk, weliswaar enkel in het volgende belastbaar tijdperk.

Belangrijk is dus dat u dient te kiezen tussen ofwel de notionele intrestaftrek ofwel de ‘gewone’ investeringsaftrek;

De notionele intrestaftrek voor Aj. 2015 bedraagt 3,13% tegenover 4% ‘gewone’ investeringsaftrek;

Heeft uw vennootschap een eigen vermogen van 100.000,00 euro, dan heeft u een notionele intrestaftrek voor Aj. 2015 van 3.130,00 Euro; U zal dan algauw een investering dienen te maken op uw vennootschap van minimaal 78.250,00 euro.

Naargelang uw eigen situatie, zal het ene of het andere fiscaal lonender zijn, al dan niet in combinatie met de investeringsreserve.

Wij helpen u graag hierin!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief