• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Fraudebestrijding: subsidiaire aansprakelijkheid hoofdaannemer verder uitgebreid

Fraudebestrijding: subsidiaire aansprakelijkheid hoofdaannemer verder uitgebreid

Gepost op 7 december 2015 in Management

De subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid van de hoofdaannemer is sinds 28 augustus 2015 uitgebreid tot de opdrachtgever. Dit betekent dat opdrachtgevers en bouwaannemers die voor werken in onroerende staat een beroep doen op aannemers of onderaannemers met sociale of fiscale schulden, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling ervan. 

Principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid of inhoudingsplicht

De hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling is van toepassing voor werken in onroerende staat, bewakingsdiensten en diensten in de vleessector. Opdrachtgevers of aannemers in de bouw zijn op het moment dat ze een overeenkomst sluiten met een (onder)aannemer die sociale of fiscale schulden heeft, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling ervan. Men zal de betrokken opdrachtgever als schuldenaar in de databank van de RSZ en de fiscus opnemen.

De opdrachtgever of aannemer kan eraan ontsnappen door bij de betaling van de factuur een deel van de ontvangen betaling - 35% van het bedrag (exclusief BTW) bij sociale schulden en 25% bij fiscale schulden - in te houden en door te storten aan de RSZ of de fiscus. Men kan via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) nagaan of de inhouding moet worden uitgevoerd bij de betaling van een factuur aan een medecontractant. Via "My Minfin" kan men zien of er al dan niet verplichting tot inhouding is op fiscaal vlak. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot de totale prijs van de werken die door de (onder)aannemer werden uitgevoerd.

Principe van de subsidiaire of getrapte aansprakelijkheid

In 2012 voerde men een mechanisme van subsidiaire aansprakelijkheid in, waardoor de RSZ of de belastingdienst iedere tussenkomende onderaannemer in de keten kan aanspreken. De aansprakelijkheid wordt systematisch doorgeschoven naar de in een voorafgaand stadium tussenkomende aannemer. Daardoor is het mogelijk om (onder)aannemers die boven een in gebreke blijvende (onder)aannemer in de productieketen zitten, hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de betaling van de sociale/fiscale schulden die via de hoofdelijke aansprakelijkheid niet of gedeeltelijk werden afgelost.

Het systeem van de subsidiaire aansprakelijkheid start wanneer de betaling van de gevorderde sommen niet binnen de 30 dagen na de bekendmaking van een aangetekende ingebrekestelling is gebeurd. De aansprakelijkheid geldt in eerste instantie voor de aannemer die de nalatige (onder)aannemer heeft ingeschakeld en wordt chronologisch 'getrapt' toegepast op de vooraf tussenkomende aannemers. Telkens wanneer men de gevorderde sommen niet binnen de 30 dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling vereffent.

Uitbreiding aansprakelijkheidsregeling tot opdrachtgever

De subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling is nu uitgebreid tot de opdrachtgever. De hoofdelijke aansprakelijkheid is voortaan als eerste van toepassing op de aannemer die een beroep deed op de (onder)aannemer die niet of niet volledig heeft betaald. Daarna is een getrapte aansprakelijkheid van toepassing op de in een voorafgaand stadium tussenkomende aannemers en in laatste instantie op de opdrachtgever.

Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief