• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Een bijzondere investeringsaftrek voor digitale investeringen

Gepost op 4 april 2016 in Fiscaliteit

Ondernemingen die investeren in bepaalde nieuwe afschrijfbare materiële activa, krijgen dankzij de investeringsaftrek een fiscaal voordeel. Ondernemers krijgen immers een fiscale aftrek ter waarde van een bepaald percentage van het bedrag dat ze investeerden. Sinds begin vorig jaar bestaat er voor kmo’s en ondernemers-natuurlijke personen nog een mogelijkheid: de investeringsaftrek voor digitale investeringen.

Nog even herhalen: de investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waardoor belastingplichtigen een deel van hun winst kunnen vrijstellen ter waarde van een bepaald deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de gedane investeringen. Om recht te hebben op de aftrek moeten de activa waarin men investeert, voldoen aan enkele voorwaarden: (i) de (im)materiële vaste activa (ii) die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en (iii) in België worden gebruikt voor het uitvoeren van de beroepswerkzaamheid.

Er bestaan 2 soorten investeringsaftrek: de eenmalige en de gespreide. De eenmalige investeringsaftrek is een eenmalige aftrek ter waarde van een bepaald percentage van investeringen die ze doen. De gespreide investeringsaftrek is gebaseerd op de jaarlijkse afschrijvingen op de gedane investeringen, en past men dus even lang toe als het actief wordt afgeschreven.

De eenmalige investeringsaftrek deelt men nog eens op in de gewone en de verhoogde. De gewone investeringsaftrek is tot nul teruggebracht. Momenteel wordt dus uitsluitend de verhoogde investeringsaftrek toegepast. Om van die te kunnen genieten, moet men investeren in specifieke activa: activa die worden gebruikt ter stimulering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën, octrooien, energiebesparende investeringen, investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen, en rookafzuig- en verluchtingssystemen (voor de horeca).

Investeringsaftrek voor digitale investeringen?

Aan het lijstje van toegestane investeringen voegde men digitale investeringen toe. Meer specifiek gaat het om investeringen in digitale beveiliging. Denk daarbij aan investeringen die nuttig zijn voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en voor systemen die informatie- en communicatietechnologie beveiligen. De aangekochte activa (hardware en software) moeten nieuw zijn, worden afgeschreven over minimum 3 jaar en in België worden gebruikt voor de beroepswerkzaamheid. De leverancier van de investeringen is verplicht om u een attest af te leveren dat bevestigt dat de investering voldoet aan alle voorwaarden van de aftrek.

Deze nieuwe aftrek is al geldig vanaf aanslagjaar 2016. Het percentage bedraagt dan 13,50 procent. Een investering van 10.000 euro levert dus een investeringsaftrek van 1.350 euro op. Vanaf aanslagjaar 2016 betekent vanaf inkomstenjaar 2015. Met andere woorden: investeringen die u heeft gedaan in het afgelopen jaar (2015) en die voldoen aan de voorwaarden, geven u al recht op de digitale investeringsaftrek.

De digitale investeringsaftrek gebeurt altijd eenmalig. Hier dus geen mogelijkheid om het voordeel te spreiden over de afschrijvingsperiode van de aangekochte activa. Deze digitale investeringsaftrek geldt uitsluitend voor kleine vennootschappen en ondernemers-natuurlijke personen die beantwoorden aan dezelfde criteria van artikel 15 van het W.Venn. (eenmanszaken die 'klein' zouden zijn als ze als vennootschap werden gevoerd).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief