• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Fiscaal advies: verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting en het loon van de bedrijfsleider

Gepost op 13 april 2016 in Fiscaliteit

Het standaardtarief in de vennootschapsbelasting is 33,99 procent. Ondernemingen met een beperkte winst kunnen echter genieten van het verlaagd opklimmend tarief. Een belangrijke voorwaarde is wel dat ze minstens aan één bedrijfsleider een brutobezoldiging uitbetalen van 36.000 euro.

Het verlaagd opklimmend tarief

Het verlaagd opklimmend tarief wordt toegepast als het belastbaar inkomen van de vennootschap niet hoger ligt dan 322.500 euro. In dat geval belast men de vennootschap ook in 'schijven', zoals in de personenbelasting:

 • eerste schijf van 0 tot 25.000 euro: 24,25 procent;
 • tweede schijf van 25.000 tot 90.000 euro: 31,00 procent;
 • derde schijf van 90.000 tot 322.500 euro: 34,50 procent.

Voorbeeld

Bvba Peeters en zonen heeft een belastbaar inkomen van 200.000 euro. Men berekent hun verschuldigde belasting als volgt:

 • eerste schijf: 25.000 euro aan 24,25 procent = 6.062,20 euro;
 • tweede schijf: 65.000 euro (90.000 - 25.000) aan 31,00 procent = 20.150 euro;
 • derde schijf: 110.000 euro (200.000 - 90.000) aan 34,50 procent = 37.950,00 euro;
 • totaal = 64.162,50 euro.

Daar komt dan nog de aanvullende crisisbijdrage van 3 procent bij. Eindresultaat = 66.087,38 euro.

Werd de bvba aan het gewone tarief (33,99 procent) belast, dan zou hij 67.900 euro belasting moeten betalen.

Uitsluitingen

 Enkele vennootschappen worden nadrukkelijk uitgesloten van het verlaagd tarief:

 • financiële vennootschappen: dit zijn vennootschappen die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde 50 procent van hun gestort kapitaal bedraagt;
 • vennootschappen waarvan de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, voor meer dan de helft in handen zijn van andere vennootschappen. Deze regel is in het leven geroepen om te vermijden dat een grote vennootschap die niet in aanmerking komt voor het verlaagd tarief, zich kunstmatig zou opdelen in kleinere vennootschappen die wel vallen onder het verlaagd tarief;
 • vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger ligt dan 13 procent van het gestort kapitaal bij het begin van het belastbaar tijdperk;
 • erkende beleggingsvennootschappen en pensioeninstellingen.

Minimumbezoldiging voor de bedrijfsleider

Een belangrijke regel is dat de vennootschap maar van het verlaagd tarief kan genieten als ze een minimumbezoldiging betaalt aan één van haar bedrijfsleiders (natuurlijk persoon). Die minimumbezoldiging is gelijk aan 36.000 euro. Is de winst van de vennootschap lager dan 36.000 euro, dan geldt het bedrag van de winst.

Men kijkt naar het belastbaar inkomen, daar mogen dus de kosten - waaronder de kost van de bedrijfsleidersbezoldiging - van worden afgetrokken.

Voorbeeld

Als bvba De Smedt een winst heeft (zonder aftrek van het loon van de bedrijfsleider) van 30.000 euro:

 • de bvba keert zaakvoerder Patrick een loon uit van 10.000 euro: 10.000 < 20.000 euro (belastbaar inkomen na uitbetalen loon) = geen recht op het verlaagd tarief;
 • de bvba keert zaakvoerder Patrick een loon uit van 15.000 euro: 15.000 = 15.000 (belastbaar inkomen na uitbetalen loon) = recht op het verlaagd tarief;
 • de bvba keert zaakvoerder Patrick een loon uit van 20.000 euro: 20.000 > 10.000 (belastbaar inkomen na uitbetalen loon) = recht op het verlaagd tarief.

Heeft bvba De Smedt een winst (zonder aftrek van het loon van de bedrijfsleider) van 100.000 euro:

 • de bvba keert zaakvoerder Patrick een loon uit van 30.000 euro: 30.000 < 70.000 euro (belastbaar inkomen na uitbetalen loon) = geen recht op het verlaagd tarief;
 • de bvba keert zaakvoerder Patrick een loon uit van 36.000 euro: een loon van 36.000 euro is sowieso voldoende = recht op het verlaagd tarief;
 • de bvba keert zaakvoerder Patrick een loon uit van 50.000 euro: 50.000 > 36.000 euro = recht op het verlaagd tarief.

Wat valt er allemaal onder de bezoldiging van de bedrijfsleider?

Bij het berekenen van die 36.000 euro houdt men niet alleen rekening met de brutobezoldiging, maar ook met alle andere inkomsten die de bedrijfsleider verkrijgt uit vennootschap: voordelen van alle aard, zoals beroepsinkomsten, geherkwalificeerde huurinkomsten, eindejaarspremie, vakantiegeld, tantièmes, etc..

Voorbeeld

Bvba VDB heeft een belastbaar inkomen van 100.000 euro. Zaakvoerder Johan krijgt een brutobezoldiging van 22.000 euro. Daarnaast ontvangt hij ook:

 • het kosteloos gebruik van een bedrijfswagen: de waarde van het voordeel = 3.500 euro;
 • tantièmes: 5.500 euro.

Bovendien verhuurt hij zijn onroerend goed aan de vennootschap. Omdat hij een hoge huursom vraagt, wordt een deel van het huurinkomen geherkwalificeerd in een beroepsinkomen, en dit ter waarde van 5.000 euro.

Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op. 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief