• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Accountant en belastingconsulent doen meer dan boekhouding en fiscaliteit

Accountant en belastingconsulent doen meer dan boekhouding en fiscaliteit

Gepost op 31 augustus 2016 in Boekhouding

Alle accountants en belastingconsulenten zijn lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Onlangs maakte het instituut een niet-exhaustieve lijst bekend van activiteiten die met hun boekhouding en fiscale opdrachten verenigbaar zijn.

Organisatie en deontologie

Op voorwaarde dat de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, kunnen natuurlijke personen en vennootschappen de hoedanigheid verkrijgen van een accountant en/of belastingconsulent. Zij zijn ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB). In principe doet een (externe) accountant de boekhouding en fiscale opdrachten, terwijl een (externe) belastingconsulent vooral fiscale opdrachten vervult. Maar zij mogen ook andere intellectuele diensten verlenen voor zover die verenigbaar zijn met de dagelijkse opdrachten. Die diensten mogen volgens de plichtenleer van het IAB ook geen belangenconflicten uitlokken (lees: de onafhankelijke positie in het gevaar brengen).

Niet-exhaustieve lijst met taken

Een tijdje geleden maakte het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten een niet-exhaustieve lijst bekend van activiteiten die verenigbaar zijn met de boekhoudkundige en fiscale opdrachten van haar leden. Het gaat over de volgende activiteiten:

 • het leveren van economische, strategische, financiële en administratieve adviezen, raadplegingen en de uitvoering van werken en studies in die domeinen;
 • de verlening van juridische diensten;
 • bijstand bij het onderhandelen en de afsluiting van een financieringstransactie;
 • het leveren van advies op het vlak van sociaal recht, berekening van salarissen of bijstand bij de uitvoering van formaliteiten voorzien door de sociale wetgeving;
 • adviezen met betrekking tot transacties in financiële instrumenten, voor zover dat advies wordt geleverd in het kader van de professionele of economische activiteit van de cliënt;
 • advies inzake human resources;
 • multidisciplinaire financiële planning;
 • advies inzake rekrutering, communicatie, loopbaanbegeleiding en conflictbeheersing binnen een vennootschap;
 • consultancy in bedrijfsmanagement;
 • actuariaatdiensten, onder meer in het kader van de boekhouding van pensioenfondsen;
 • consultancy betreffende familiaal vermogensplanning en vermogensrecht, de organisatie en de overdracht van vermogens, de overdracht van vennootschappen, dit met uitzondering van financieel bemiddelaar zoals omschreven in art. 2, 9° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
 • adviezen en diensten bedoeld om overheidssubsidies te verkrijgen;
 • bemiddeling in familiale, commerciële of burgerlijke zaken.

Ten slotte wordt ook steeds meer gewerkt met online boekhoudprogramma's, waarbij bepaalde IT-kennis noodzakelijk is. Wenst u hulp bij uw (online) boekhouding, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief