• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Flexijobbers genieten tal van voordelen bij de aangifte van de inkomensbelasting

Gepost op 23 juni 2017 in Fiscaliteit

  • Wat zijn flexijobs?
  • Hoe werkt het systeem van flexijobs?
  • Het belastingvrije flexiloon
  • Speciale horecaondernemingen
  • Het 4/5 statuut van de flexijobber bij een andere werkgever
  • Geen limieten op flexijobs

Wat zijn flexijobs?

Het systeem van flexijobs voor gelegenheidswerkers in de horeca werd in 2016 ingevoerd. Wie voor minstens 4/5 een andere job uitoefent bij een andere werkgever kan op een fiscaal flexibele en voordelige manier bijklussen in de horeca. Een flexijob heeft dus enkele voordelen voor de aangifte van de inkomensbelasting.

Hoe werkt het systeem van flexijobs?

Tussen de werkgever en werknemer moeten twee verschillende contracten worden afgesloten: een raamovereenkomst en een flexijobcontract. Een jobcontract zonder raamovereenkomst is ongeldig en er kunnen geen rechten en plichten worden uitgeput. Indien het flexijobcontract (tijdelijk) ten einde loopt, kan op een later moment makkelijker een nieuw contract worden opgesteld tussen beide partijen omdat het raamcontract nog steeds geldig is.

Voor de werkgever is dergelijk contract interessant gezien er een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 25% van toepassing is. Voor de werknemer is het flexiloon volledig belastingvrij: een groot voordeel voor de aangifte van uw inkomensbelasting.

Het belastingvrije flexiloon

Flexijobbers genieten dus een voordeel bij de aangifte van de inkomensbelasting. Inclusief het basisloon zijn ook de andere vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook belastingvrij. Dit is dus van toepassing op de eindejaarspremie, de toeslag voor nachtwerk en het gewaarborgd loon bij ziekte en langdurige aanwezigheid. Componenten die geen deel uitmaken van het loon, zijn dat fiscaal ook niet.

Het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen valt niet onder de regels van het belastingvrije flexiloon. Dit geldt ook voor verplaatsingsvergoedingen, opzeggingsvergoedingen, maaltijdcheques, tariefvoordelen, vergoedingen voor arbeidskledij en –gereedschap en stortingen voor buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom en vroegtijdige dood.

Bovenstaande componenten ondergaan het gewoon fiscaal regime: maaltijdcheques worden vrijgesteld volgens de gewone regels en de bedrijfswagen wordt belast volgens de gewone regels van het voordeel van alle aard.

Speciale horecaondernemingen

De onderneming moet als hoofdactiviteit de horeca-activiteit uitoefenen. Dit betreft alle zaken die onder PC 302 van het ‘hotelbedrijf’ vallen. Dit is inclusief boekhandels/koffiezaken en exclusief restaurants die afhankelijk zijn van bepaalde supermarkten waarbij de supermarkt de hoofdactiviteit is.

Foodtrucks zijn mobiele horecaondernemingen en vallen ook onder PC 302 en kunnen dus ook flexijobber in dienst nemen.

Het 4/5 statuut van de flexijobber bij een andere werkgever

Een flexijobcontract is enkel mogelijk voor wie minstens 4/5 werkt bij een andere werkgever. Dit impliceert dat de flexijobber geen voltijds contract mag hebben bij diezelfde werkgever. Een deeltijds contract is geen probleem voor het afsluiten van een flexijobcontract.

Voor het berekenen van de 4/5 wordt geen rekening gehouden met de geleverde prestaties in een andere flexijob, (ii) als leerling of student, (iii) als gelegenheidswerker in land- of tuinbouw en (iv) als gelegenheidswerknemer in de horeca.

De berekening zelf gebeurt aan de hand van een vergelijking met een voltijdse job van een referentiepersoon die in dezelfde sector werkzaam is. Hierbij wordt rekening gehouden met de betaalde periodes en periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst. De sector van tewerkstelling speelt geen rol. De flexijob zelf moet uiteraard wel in de horeca zijn.

Geen limieten op flexijobs

Voor de werknemer zijn er geen limieten wat betreft het aantal gepresteerde uren of het inkomen.  De raamovereenkomst kan van lange duur zijn, maar evenmin van heel korte duur (bv. een weekend). Werknemers kunnen bij verschillende werkgevers een raamovereenkomst afsluiten en een flexijob uitoefenen.

Werkgevers kunnen onbeperkt flexijobwerknemers aanwerven.

Het niet naleven van de voorwaarden en regels hebben tot gevolg dat de flexijob als een gewone job wordt beschouwd en de gewone fiscale en sociale regels van toepassing zijn.

 

Wie meer info wenst rond de aangifte van inkomensbelasting of de invloed van het aanwerven van flexijobbers op de aangifte van inkomensbelasting of sociale bijdragen van uw bedrijf. Contacteer vrijblijvend onze experts. Certifisc helpt je graag verder.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief