• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Je eigen bedrijf starten: nieuwe voordelige patronale bijdragen voor de eerste aanwervingen

Gepost op 23 juni 2017 in Starters

  • Doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen
  • Nieuwe, verhoogde verminderingsbedragen in 2017
  • Hoe de vermindering van patronale kosten verkrijgen?

 Een eigen bedrijf starten gaat doorgaans op termijn gepaard met het aanwerven van de eerste werknemers. Voor de eerste aanwervingen in uw bedrijf kunt u als werkgever een grote korting krijgen op de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid. Deze sociale voordelen zijn sinds 1 januari 2017 verder versterkt om het ondernemersklimaat te optimaliseren.

Doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen

Sinds de Wet van 26 december 2015 inzake versterking van jobcreatie en koopkracht kunnen ondernemers die een eigen bedrijf starten of werkgevers zonder of met weinig personeel beroep doen op de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Bij ontwerp van deze wet was een korting op de sociale bijdragen voorzien bij de aanwerving van de eerste vijf aanwervingen. Sinds 1 januari 2016 werd deze maatregel die verlaagde werkgeversbijdragen voorziet, verhoogd tot de eerste zes werknemers.

De nieuwe maatregelen, van kracht sinds 1 januari 2017, zijn geen verdere uitbreiding op het aantal werknemers, maar wel op de toegekende bedragen en de toekenningsperiodes.

Nieuwe, verhoogde verminderingsbedragen in 2017

Ondernemers die een eigen bedrijf starten moeten voor de 1e werknemer, aangeworven tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 voor onbepaalde duur geen patronale basisbijdragen verschuldigd.

Bij de aanwerving van de 2e tot 6e werknemer kunnnen de werkgevers een fortaitaire vermindering verkrijgen voor de patronale basisbijdragen gedurende een periode van maximaal twintig kwartalen, lopend vanaf het kwartaal van de aanwerving. Volgende verminderingen zijn van toepassing op de starters of kleine ondernemers:

  • Voor de 2e aanwerving bedraagt de korting 1.550 euro gedurende maximaal 5 kwartalen, 1.050 euro gedurende maximaal 4 kwartalen en 450 euro gedurende maximaal 4 kwartalen.
  • Voor de 3e tot 6e aanwerving bedraagt de korting 1.050 euro gedurende 9 kwartalen en 450 euro gedurende maximaal 4 kwartalen.

Bij aanwervingen die plaatsvonden voor 1 januari 2017 zijn andere bedragen en termijnen van kracht.

Hoe de vermindering van patronale kosten verkrijgen?

Wie een bedrijf start kan zelf kiezen voor welke werknemer hij elk kwartaal van de korting toepast. Echter, de doelgroepvermindering kan enkel van toepassing zijn wanneer de werkgever gedurende het afgelopen jaar (vier kwartalen) geen vrijstelling voor sociale zekerheidsbijdrage heeft verworven.

De nieuwe maatregelen veranderen niets fundamenteels aan het systeem voor doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Het begrip ‘nieuwe werkgever’ en de telling bij werkgevers om te zien welke werkgever in aanmerking komt voor doelgroepvermindering blijft ongewijzigd. De toekenning van de vermindering is enkel van toepassing indien het gaat om een meertewerkstelling en niet louter bij een vervanging.

Bij de driemaandelijkse aangifte van de loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemer (DmfA) moet de correcte verminderingscode worden vermeld.

Heb je een kleine onderneming of wil je een eigen bedrijf starten? Contacteer zeker eens onze experts voor startersbegeleiding, boekhoudkundig of juridisch advies.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief