• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Welke veranderingen bracht 2018 voor de vennootschapsbelasting?

Gepost op 27 april 2018 in Fiscaliteit

·      Hoe werden kapitaalverminderingen vroeger uitgevoerd?

·      Wat verandert er vanaf 1 januari 2018?

·      Waarom is deze hervorming in de vennootschapsbelasting zo belangrijk?

Op 22 december 2017 keurde het Parlement een nieuwe regeling omtrent de vennootschapsbelasting goed. Doel? Voor alle bedrijven het belastingtarief laten dalen en investeringen aanmoedigen. Op zich een goede zaak, maar er hangen ook voorwaarden aan vast. Hoe verandert kapitaalvermindering in 2018? Wat betekent dat voor mijn zaak?

Hoe werden kapitaalverminderingen vroeger uitgevoerd?

Kapitaalverminderingen van voor 1 januari 2018 konden vrij gekozen worden. Dat wil zeggen dat u toen zelf kon kiezen op welk bestanddeel van het maatschappelijk kapitaal de vermindering werd aangerekend. Heel wat vennootschappen klikten in 2013 reserves vast. De beschikbare reserves werden dan als dividend uitgekeerd met 10% roerende voorheffing, en de resterende 90% werd opgenomen in het kapitaal. Dat kapitaal moest 4 jaar in de vennootschap aangehouden worden en 8 jaar voor niet-KMO’s.

Na die periode, ongeveer nu, mocht dat kapitaal belastingvrij uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2018?

Vanaf nu kan er niet meer gekozen worden. De kapitaalvermindering zal pro rata aangerekend worden met een breuk. In de teller staat het gestort kapitaal, de uitgiftepremies en de winstbewijzen die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld. De noemer bevat de belaste reserves, de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves en wat er in de teller staat. De terugbetaling kan pas plaatsvinden ten vroegste 2 maanden na de bekendmaking van de kapitaalvermindering. Zo krijgen schuldeisers de kans om hun rechten te doen gelden. 

Om te weten of u aan de nieuwe regels van kapitaalvermindering voldoet, is vooral het moment van de Algemene Vergadering belangrijk. Als de beslissing in december reeds genomen werd en de uitbetaling in februari plaatsvindt, dan gelden de oude regels nog. 

Waarom is deze hervorming in de vennootschapsbelasting zo belangrijk?

De keuze van het bestanddeel waarop de kapitaalvermindering aangerekend wordt, heeft een zeer grote impact op fiscaal vlak. Een terugbetaling van gestort kapitaal aan investeerders is vrij van belasting. Wordt de kapitaalvermindering aangerekend op reserves, dan is dat een uitkering van een dividend en moet er roerende voorheffing ingehouden worden. 

Vragen met betrekking tot kapitaalvermindering binnen uw vennootschap? Vraag advies aan de fiscalisten van Certifisc voor uw onderneming.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief