• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Attest bedrijfsbeheer niet meer nodig om zaak te starten

Gepost op 7 augustus 2018 in Algemeen

Vanaf 1 september 2018 dient de basiskennis bedrijfsbeheer niet langer te worden bewezen om een onderneming te kunnen starten.

Opgelet: Deze maatregel is enkel geldig voor zij die hun domicilie of het adres van de maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest hebben. In het Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest wijzigt voorlopig niets. Wie zijn domicilie of maatschappelijke zetel daar heeft, zal dus nog steeds de basiskennis bedrijfsbeheer moeten bewijzen.


Wat is hiervan nu de impact ?
Als starter hoeft u dus niet langer over een attest te beschikken. Maar ook voor wie voor het bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer een beroep doet op een aangestelde, kan die nu al laten schrappen in de KBO en toch wettelijk in orde zijn.

Heb je een eenmanszaak, dan kan je vanaf 1 september zelf het dagelijks bestuur uitoefenen. Je bent hiervoor dus niet langer afhankelijk van een andere partij, zoals daar zijn, partner, familielid etc. Wanneer de aangestelde om één of andere reden niet meer kan instaan voor de basiskennis bedrijfsbeheer dan vormt dit vanaf heden geen probleem meer.
In het geval van een vennootschap, moet je niet langer iemand tot zaakvoerder, (gedelegeerd) bestuurder, werkend vennoot of directeur benoemen om zo de basiskennis van bedrijfsbeheer te kunnen bewijzen.


Wat wanneer je iemand hebt aangesteld ?

De zelfstandige kan steeds aansprakelijk gesteld worden voor openstaande sociale bijdragen van de aangestelde. Wanneer je dus iemand hebt aangesteld, kan je deze persoon nu dus laten schrappen als aangestelde.

Bij vennootschappen geldt dezelfde regel: een vennootschap is steeds aansprakelijk voor alle onbetaalde bijdragen van haar mandatarissen en werkende vennoten, ook voor deze die voortvloeien uit eventuele andere activiteiten. Heb je dus bijvoorbeeld iemand tot zaakvoerder benoemd om de basiskennis bedrijfsbeheer voor je vennootschap te bewijzen, en wil je dit risico niet langer lopen, dan kan je jouw mandaat indien gewenst beëindigen en hem als aangestelde in de KBO laten schrappen.

Een voetnoot hierbij : de zelfstandige/vennootschap blijft wel hoofdelijk aansprakelijk voor de onbetaalde sociale bijdragen van de helper/mandataris/werkend vennoot voor de periodes waarin hij/zij nog aangestelde/mandataris/werkend vennoot was.


Wat als je zelf aangestelde bent ?

… in een eenmanszaak?
Wanneer je bent aangesteld voor het bewijzen van het bedrijfsbeheer, ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de onderneming. Dit wordt beschouwd als zelfstandige activiteit. Dit kan als gevolg hebben dat je moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds als helper.

… in een vennootschap?
Bij vennootschappen gelden gelijkaardige regels voor de mandatarissen en werkende vennoten. Bovendien speelt daar nog een bijkomend risico: elke mandataris en werkend vennoot is persoonlijk gehouden voor de onbetaalde vennootschapsbijdragen. Werd je dus tot zaakvoerder aangesteld, en blijkt de vennootschap later in moeilijkheden te komen, dan kan je, zelfs wanneer het mandaat onbezoldigd is, persoonlijk worden aangesproken voor de onbetaalde vennootschapsbijdragen.

Er zijn dus heel wat redenen om de aangestelde in de KBO te laten schrappen :

In een eenmanszaak:
• geen afhankelijkheid van of extra druk op relatie of familiebanden
• hoofdzelfstandige is niet langer aansprakelijk voor de onbetaalde sociale bedragen van zijn aangestelde (enkel nog voor de periodes waarin hij/zij aangestelde was)
• aangestelde loopt geen risico meer op aansprakelijkheid voor (toekomstig) slecht beheer van de onderneming
• indien dit zijn/haar enige zelfstandige activiteit is: aangestelde kan aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds stopzetten en loopt dus geen daaruit volgend risico meer op verlies van eventuele (werkloosheids)uitkeringen of op hogere sociale bijdragen

In een vennootschap:
• vennootschap kan indien gewenst mandaat aangestelde beëindigen en is niet langer aansprakelijk voor zijn/haar onbetaalde sociale bijdragen (enkel nog voor de periodes waarin hij/zij mandataris was)
• aangestelde kan indien gewenst zijn/haar ontslag geven en daarmee eventuele (bestuurders)aansprakelijkheid beperken en aansprakelijkheid voor (toekomstige) onbetaalde vennootschapsbijdragen beëindigen
• indien dit zijn/haar enige zelfstandige activiteit is: aangestelde kan aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds stopzetten en loopt dus geen daaruit volgend risico meer op verlies van eventuele (werkloosheids)uitkeringen of op hogere sociale bijdragen

Ben je aangestelde of heb je zelf iemand aangesteld om het bedrijfsbeheer te laten bewijzen voor jouw onderneming? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan voor je klaar.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief