• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

De invordering van onbetwiste geldschulden door ondernemingen

Gepost op 27 augustus 2018 in Algemeen

Dankzij de procedure van “invordering van onbetwiste schuldvorderingen” kan u als onderneming snel en efficiënt schulden van een handelaar invorderen zonder de tussenkomst van een rechtbank. Dit houdt in dat een gerechtsdeurwaarder beslag kan leggen indien uw schuldenaar niet betaalt.

De advocaat krijgt hierbij de rol van eerste rechter, gezien het de advocaat is die moet controleren of deze invorderingsprocedure kan worden toegepast en of het dus, met andere woorden, wel degelijk gaat om onbetwiste facturen. Van zodra er enige betwisting is aangaande de hoofdsom, de intresten of de kosten, betreft het geen onbetwiste schuld en is de procedure niet van toepassing.

Stap 1: de onderneming dient zich te wenden tot zijn advocaat, die eerst en vooral moet nagaan of de voorwaarden van de procedure zijn voldaan. Zo ja, dan kan hij een gerechtsdeurwaarder contacteren.

Stap 2: De gerechtsdeurwaarder betekent een aanmaning tot betalen aan de schuldenaar.

Stap 3: De schuldenaar beschikt over één maand om één van volgende opties te kiezen:

  • de onbetwiste schuld te betalen
  • een afbetalingsplan aan te vragen. De invorderingsprocedure wordt dan geschorst, maar wordt hervat van zodra de schuldenaar zich niet houdt aan het afbetalingsplan.
  • de schuld toch nog (gemotiveerd) te betwisten. In dit geval stop de vereenvoudigde procedure en moet u zich toch naar de rechtbank wenden om de klassieke procedure te doorlopen.

Stap 4: Indien de schuldenaar niet reageert, stelt de gerechtsdeurwaarder 8 dagen na de termijn van één maand een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit heeft dezelfde kracht als een beslissing en geldt als titel op grond waarvan er tot beslag kan worden overgegaan.
Enkel een vordering “in rechte ingesteld bij verzoekschrift’ kan dan mogelijk nog tot een opschorting leiden.

Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief