• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Hoe kan ik best schenken via handgift of bankgift?

Gepost op 22 oktober 2018 in Algemeen

De eenvoudigste manier van schenken is het ‘gewoon geven’ van roerende goederen zoals geld, juwelen of meubels. Dit kan belastingvrij via een handgift of een bankgift en moet niet geregistreerd worden. Deze manier van schenken is niet onderworpen aan vormvoorwaarden en wettelijk gezien hoeft er dus geen schriftelijk document van te worden opgesteld. Toch is het vaak nuttig om een geschreven bewijs van de schenking op te maken , zowel naar de fiscus toe als naar andere erfgenamen. Maar hoe doe je dat nu best?

Wat is een hand/bankgift?

Een handgift is de fysieke overdraging van bv. kunst, juwelen, oldtimers, geld, meubels door de schenker aan de begiftigde.

Een bankgift is de loutere overschrijving van geld of effecten van de schenker naar de rekening van de begiftigde. Dit is de meest populaire vorm van schenken omdat het eenvoudig is en de schenkbelasting vermeden wordt. In principe is de procedure vaak rond in 24 uur. Belangrijk hierbij is dat je in de mededeling niets vermeldt. Indien je bv. ‘schenking’, ‘gift’ of ‘cadeau’ zou opnemen in de mededeling , wordt dit een rechtstreekse schenking en dient dit via notariële akte geregistreerd te worden.

Hoe kan je best een schriftelijk bewijs opmaken?

Naast de uitvoering van de schenking, dient nog de intentie tot schenken van de schenker en de aanvaarding van de begiftigde aangetoond te worden om te voldoen aan de drie bestanddelen van een schenking. Er kan dus best een schriftelijk bewijs opgemaakt worden.

Vroeger stuurde de schenker vaak eerst een aangetekende brief aan de ontvanger met de aankondiging dat hij een gift heeft gedaan aan de begiftigde. Hierna stuurde de ontvanger dan een aangetekende  bedankingsbrief terug naar de schenker. Meer en meer wordt echter gebruik gemaakt van een pacte adjoint, een bewijsdocument dat ondertekend is door de schenker en de begiftigde.

Bij dergelijk document is het vooral belangrijk dat je de juiste datum kan bewijzen, om aan te tonen dat de schenking meer dan 3 jaar geleden is. Indien de schenker binnen de 3 jaar na de gift komt te overlijden, dan zal de begiftigde alsnog belast worden met successierechten op de gedane schenking.

Opmerking: Indien men vreest dat de schenker binnen de 3 jaar zal overlijden, dan kan op basis van het geschreven bewijs de schenking vrijwillig worden geregistreerd en wordt alsnog de schenkbelasting betaald om zo de hogere erfbelasting vermijden.

Hoe kan je bewijzen dat de gift meer dan 3 jaar gelden is gebeurd?

In tegenstelling tot een notariële schenking is er bij een hand/bankgift geen ‘vaste dagtekening’, echter wordt in dit geval ook een ‘semivaste dagtekening’ aanvaard door de fiscus. Dit betekent dat de datum op verschillende manieren kan worden bewezen. Bijvoorbeeld via de postdatum door de pacte adjoint, via de techniek van de gevouwen omslag, aangetekend te versturen, of de datum van inschrijving op naam van de begunstigde bij een handgift van een wagen, of de datum op het rekeninguittreksel bij een bankgift,..

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. Onze experts staan voor je klaar.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief