• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Hoe worden mijn sociale bijdragen als zelfstandige berekend?

Gepost op 13 november 2018 in Algemeen

Als zelfstandige dien je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen te betalen. In ruil voor de betaalde bijdragen geniet je rechten en voordelen, zoals kinderbijslag, pensioen, uitkering bij ziekte en andere. Maar hoeveel bedragen deze bijdragen en hoe worden ze berekend?

  • Je betaalt een sociale bijdrage van 20,5% van je belastbaar inkomen
  • Als startende zelfstandige worden je bijdragen berekend op een geschat inkomen van 13.550,50 euro
  • Indien je minder dan 4 kwartalen in een jaar bent aangesloten, worden je sociale bijdragen berekend op een geproratiseerd jaarinkomen

Hoeveel bedraagt je sociale bijdrage?

Je betaalt als zelfstandige een wettelijk percentage van 20,5% op je netto belastbaar beroepsinkomen van het jaar waarin je de bijdragen betaalt. Dit netto jaarinkomen bestaat uit het bruto beroepsinkomen verminderd met de bedrijfsuitgaven, –lasten en –verliezen.

Gezien deze inkomsten nog niet gekend zijn op het moment dat de bijdragen betaald dienen te worden, betaal je steeds voorlopige bijdragen die worden berekend op je inkomen van drie jaar voordien.

Van zodra de werkelijke inkomsten gekend zijn (ongeveer 2 jaar later) worden de definitieve bijdragen berekend en dien je het verschil tussen de voorlopige en de definitieve bijdragen bij te betalen. Indien je definitieve bijdragen lager zijn dan de betaalde voorlopige bijdragen, zal je het teveel terugbetaald krijgen.

Wat met startende zelfstandigen?

Als startende zelfstandige, kent het sociaal verzekeringsfonds jouw netto jaarinkomen nog niet. De startende zelfstandige zal daarom de eerste drie volledige jaren de wettelijk vastgelegde minimumbijdragen dienen te betalen. Deze bijdragen worden standaard berekend op een forfaitair geschat inkomen van 13 550,50 euro.

Op expliciete aanvraag is het als starter echter ook mogelijk om de eerste 4 kwartalen een lagere minimumbijdrage te betalen die wordt berekend op een jaarinkomen van 6.997,55 euro of 9.033,67 euro (afhankelijk van het verwachte inkomen). Lees de blog ‘Verlaagde minimumbijdragen voor zelfstandige starters sinds 1 april 2018’ voor meer informatie.

Nadien worden de bijdragen geregulariseerd op basis van het effectieve inkomen. Indien je verwacht om een hoger inkomen te ontvangen dan het geschatte inkomen van 13 550,50 euro, kan het dan ook interessant zijn om hogere voorafbetalingen te doen. Zo kan je vermijden dat hoge sommen betaald dienen te worden na de regularisatie.

Wat met een onvolledig jaar?

Een onvolledig jaar is een jaar waarin de zelfstandige minder dan 4 kwartalen is aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het inkomen van het onvolledige jaar wordt eerst omgezet naar een jaarinkomen, vooraleer de bijdragen van dat jaar worden geregulariseerd.
Hiervoor wordt het netto inkomen van het onvolledig jaar vermenigvuldigd met 4 en gedeeld door het aantal kwartalen onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.

 
Voorbeeld: Je start een zelfstandige activiteit op 02/07/2018. In dat geval ben je in 2018 slechts 2 kwartalen actief als zelfstandige. Je netto belastbaar inkomen dat je verdiende in deze 2 kwartalen bedraagt 17 000 euro. Voor de regularisatie van de bijdragen van 2018 wordt dit inkomen geproratiseerd naar 34 000 euro (17 000 euro x 4 / 2) . De sociale bijdragen zullen enkel verschuldigd zijn voor de kwartalen waarin je als zelfstandige was aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, dus kwartaal 3 en 4. Maar de bijdragen voor deze kwartalen zullen berekend worden op een netto jaarinkomen van 34.000 euro (i.p.v. 17 000 euro).

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief