• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat is het toepasselijke btw-tarief bij restaurant- en cateringdiensten voor een forfaitaire prijs?

Gepost op 7 mei 2019 in Fiscaliteit

Op 4 april 2019 publiceerde de FOD Financiën een nieuwe circulaire (2019/C/26) betreffende het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten. Deze vervangt de beslissing daterend van 2009 (beslissing E.T.117.557 dd. 23.12.2009) en verschaft toelichting bij de onduidelijkheden ervan.

  • Er is sprake van restaurant- en cateringdiensten indien er voldoende diensten worden verschaft die de onmiddellijke consumptie van spijzen en dranken ter plaatse mogelijk maken
  • Een forfaitaire prijs voor een restaurant- of cateringdienst die zowel dranken als spijzen omvat, dient te worden opgesplitst voor toepassing van het correcte btw-tarief
  • Het gedeelte van de forfaitaire prijs dat wordt toegerekend aan de verschafte dranken, dient in principe overeen te stemmen met de normale waarde ervan
  • De opsplitsing kan ook gebeuren op basis van het procentueel aandeel van de prijs van de drank in het totaal van de forfaitaire menuprijs
  • Voor menutypes ‘all-in’ met minstens 3 gangen kan gebruik gemaakt worden van een coëfficiënt van 35% om het drankenaandeel te bepalen
  • Aangepaste wijnen die bij een menu worden aangeboden aan een afzonderlijke prijs, worden onderworpen aan 21% btw

Wat zijn restaurant- en cateringdiensten?

Onder restaurant- en cateringdiensten wordt verstaan het verschaffen van (al dan niet bereide) spijzen en/of dranken, bestemd voor menselijke consumptie, in combinatie met een voldoende aantal bijkomende diensten die de onmiddellijke consumptie ervan ter plaatse mogelijk maken.
Restaurantdiensten zijn dergelijke diensten verstrekt in de ruimten van de dienstverrichter. Cateringdiensten omvatten dezelfde diensten verstrekt buiten de ruimten van de dienstverrichter.

Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere traditionele restaurants, tearooms, fastfoodrestaurants, bedrijfskantines, cafés en maaltijden verstrekt in hotels.

Wat is het btw-tarief bij een restaurant- en cateringdienst tegen een forfaitaire prijs, inclusief dranken?

Indien een forfaitaire prijs wordt gevraagd voor een restaurant- of cateringdienst die zowel dranken als spijzen omvat, dient deze prijs te worden opgesplitst voor de toepassing van het correcte btw-tarief, zijnde 12% voor de spijzen en 21% voor de dranken.
Indien de restaurateur ervoor kiest om deze opsplitsing niet te maken, zal het geheel onderworpen zijn aan het hoogste btw-tarief, zijnde 21%.

Hoe dient de opsplitsing van dranken en spijzen te gebeuren bij een restaurant- en cateringdienst tegen een forfaitaire prijs?

Voor opsplitsing van de forfaitaire prijs geldt in principe dat het gedeelte dat moet worden toegerekend aan de verschafte dranken moet overeenstemmen met de ‘normale waarde’ ervan, zijnde de prijs die de klant normaal zou betalen bij afzonderlijke afname van de dranken.
Een dergelijke opsplitsing kan echter leiden tot een overwaardering van de drank ten aanzien van de totale prijs, gezien een vaste menuprijs vaak lager is dan de som van de items bij afzonderlijke afname.
Daarom worden twee uitzonderingen toegestaan:

Opsplitsing volgens procentueel aandeel

De opsplitsing kan gebeuren op basis van het procentueel aandeel van de prijs van de drank in het totaal van de forfaitaire menuprijs. Op deze manier wordt de korting van de menuprijs evenredig verdeeld over drank en spijs.

Voorbeeld. Een menu in een fastfoodrestaurant, bestaande uit een hamburger en een frisdrank, wordt aangeboden tegen een forfaitaire prijs van 7 euro, inclusief btw.
Bij een afzonderlijke afname bedraagt de prijs van de hamburger 5,5 euro en de frisdrank 2,5 euro, beiden inclusief btw. De forfaitaire menuprijs is dus 1 euro goedkoper dan wanneer de beide producten afzonderlijk worden besteld.

Het procentueel aandeel van de frisdrank in de totale ‘à la carte’ prijs (bij een afzonderlijke aankoop van beide producten) bedraagt 31,25%. De waarde van de frisdrank in de forfaitaire menuprijs kan op basis hiervan dus gewaardeerd worden als 2,19 euro (31,25% van 7 euro). Deze prijs is inclusief 21% btw.

Het procentueel aandeel van de hamburger in de totale ‘à la carte’ prijs (bij een afzonderlijke aankoop van beide producten) bedraagt 68,75%. De waarde van de hamburger in de forfaitaire menuprijs kan op basis hiervan dus gewaardeerd worden als 4,81 euro (68,75% van 7 euro). Deze prijs is inclusief 12% btw.

Opsplitsing volgens forfait 35/65

Voor standaard menutypes ‘all-in’ met minstens 3 gangen (menu’s met aperitief, aangepaste wijnen, mineraalwater en koffie of thee) bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een coëfficiënt van 35% om het drankenaandeel te bepalen.
Dit kan ook worden toegepast op het middageten en avondmaal met bijhorende dranken, verstrekt door hotelhouders in het kader van half- of volledig pension. Dit geldt echter niet voor ‘all-in’ menu’s waarbij ook sterke dranken en champagne of dranken gedurende een bepaalde tijd na de maaltijd zijn inbegrepen.

De belastingplichtige kan, onder controle van de administratie, afwijken van deze forfaitaire opsplitsing indien hij een andere prijzenpolitiek voert. Ook de fiscus kan het percentage van 35% betwisten indien dit in een concreet geval zou afwijken van de realiteit. 

Wat is het btw-tarief bij restaurant- en cateringdienst tegen een forfaitaire prijs, met een meerprijs voor dranken?

Indien bij een menu aangepaste wijnen worden aangeboden aan een afzonderlijke prijs, wordt deze meerprijs onderworpen aan 21% btw. Ook een drankenforfait gedurende een aantal uren na de maaltijd op bv. een huwelijksfeest is onderworpen aan 21% btw.
Indien in de forfaitaire prijs van de menu, zonder de facultatieve dranken, ook nog andere dranken zijn inbegrepen (bv. aperitief, water of koffie), dient deze eveneens verder te worden uitgesplitst.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief