• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Kan ik als zelfstandige forfaitaire beroepskosten aftrekken?

Gepost op 17 mei 2019 in Fiscaliteit

Tot op heden kon een zelfstandige enkel werkelijke bewezen beroepskosten tegen zijn winsten afzetten. Vanaf aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) kan een zelfstandige er echter ook voor kiezen om, net zoals loontrekkenden, een beroepskostenforfait toe te passen. Dit zorgt onder andere voor minder administratieve rompslomp, maar kan ook vooral voordelig zijn wanneer het forfait hoger is dan de werkelijke beroepskosten.

 • Het beroepskostenforfait bedraagt 30% van de winst met een maximum van 4.720 euro (voor AJ 2019)
 • Een zelfstandige die tevens bezoldigingen ontvangt als loontrekkende, kan tweemaal het maximale forfait toepassen
 • De bewijsstukken van de werkelijke beroepskosten kunnen best worden bijgehouden om alsnog de werkelijke kosten in aftrek te brengen indien deze het forfait zouden overschrijden
 • Het beroepskostenforfait geldt niet voor belastingplichtigen die forfaitair worden belast en voor vennootschappen.

Hoeveel bedraagt het beroepskostenforfait?

Het beroepskostenforfait voor zelfstandigen is gelijk aan dit van loontrekkenden, zijnde 30% van de winst met een maximum van 4.720 euro voor aanslagjaar 2019 en 4.810 euro voor aanslagjaar 2020.
Indien men voor het forfait kiest, kunnen er in principe geen andere kosten meer aftrek worden gebracht. De winst kan echter wel, voor de forfaitaire aftrek, verminderd worden met de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen, VAPZ-bijdragen en de aankoopprijs van de verkochte handelsgoederen.

Wat als ik inkomsten heb als zelfstandige én als loontrekkende?

Een zelfstandige die tevens bezoldigingen ontvangt als loontrekkende, kan tweemaal het maximale forfait toepassen.

Voorbeeld. Een belastingplichtige was in 2018 deeltijds werkzaam als loontrekkende en ontving een bezoldiging van 15.000 euro. Daarnaast was hij zelfstandige in bijberoep en behaalde hij een winst van 5.000 euro. Voor beide inkomsten mag hij het maximale forfait toepassen. De bezoldiging als loontrekkende geeft recht op een aftrek van 4.500 euro (15.000 euro x 30%). De winst als zelfstandige geeft recht op een aftrek van 1.500 euro (5.000 euro x 30%). Beide forfaits overschrijden de drempel van 4.720 euro niet en kunnen dus volledig benut worden. De totale aftrekbare beroepskost bedraagt 6.000 euro.
Indien de totale inkomsten van 20.000 euro verkregen zouden zijn uit één beroepsactiviteit, kan het beroepskostenforfait maar één keer in aftrek worden gebracht. De maximale aftrek van 6.000 euro (20.000 euro x 30%) is in dit geval wel beperkt tot 4.720 euro.

Dien ik nu geen bewijsstukken meer bij te houden?

Een voordeel van het beroepskostenforfait is uiteraard dat de werkelijke kosten niet dienen bewezen te worden en het dus in principe niet nodig is om bewijsstukken, zoals bonnetjes en facturen, bij te houden.
Gezien de zelfstandige echter recht heeft op aftrek van het hoogste bedrag, kan het aangewezen zijn om de bewijsstukken toch bij te houden.
Een beroepskostenforfait is namelijk enkel gunstig indien de werkelijke beroepskosten lager zijn da het forfait. Wie werkelijke beroepskosten bewijst, is niet onderworpen aan het maximum. Het kan dus voordeliger zijn om er voor te opteren de werkelijke kosten af te trekken. In dat geval dienen de bewijsstukken uiteraard te worden voorgelegd.

Zijn er uitzonderingen op de toepassing van het beroepskostenforfait?

Er zijn enkele uitzonderingen die geen gebruik kunnen maken van het beroepskostenforfait:

 • Een belastingplichtige die forfaitair wordt belast, kan de forfaitaire aftrek van beroepskosten niet toepassen.
 • Het beroepskostenforfait geldt enkel in de personenbelasting. Vennootschappen zijn dus uitgesloten.
 • Het forfait mag niet worden toegepast op vergoedingen tot herstel van een tijdelijke winstderving of op winst van een vorige beroepswerkzaamheid.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief