• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wanneer heb ik een verhoogde kans op een fiscale controle?

Gepost op 28 juni 2019 in Fiscaliteit

De FOD Financiën wil mensen stimuleren hun fiscale verplichtingen correct na te komen. Daarom werden net als de voorbije jaren een aantal controleacties aangekondigd die gepland of lopend zijn. Men wil hierbij een gelijke behandeling garanderen. Zo worden particulieren en ondernemingen geselecteerd op basis van indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico.

 • De normale onderzoekstermijn om de personenbelasting en vennootschapsbelasting na te gaan, is 3 jaar.
 • De onderneming moet alle documenten die nodig zijn om haar belastbare inkomen te bepalen bijhouden tot het einde van het 7de boekjaar dat volgt op de belastbare periode.

Wanneer heb ik een verhoogd risico op een fiscale controle of vraag om inlichting als particulier?

Vooreerst focust de FOD Financiën zich dit jaar op particulieren die aanspraak maken op de aftrek van onderhoudsgelden, in het bijzonder wanneer men deze overschrijft naar het buitenland.

Ook wanneer u als bedrijfsleider of loontrekkende werkelijke beroepskosten hebt afgetrokken, heeft u een verhoogde kans op een fiscale controle. Het betreft in dit geval de kosten voor woon-werk verkeer.

Verhuurt u een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt? Als u de inkomsten daarvan niet correct hebt aangegeven loopt u meer risico op een controle.

Hetzelfde geldt wanneer u de roerende inkomsten die verband houden met het houden van een rekening in het buitenland, niet hebt aangegeven.

De FOD Financiën zal eveneens bijzondere aandacht aan uw fiscale situatie besteden als u uw belastingaangifte niet hebt ingediend ondanks de verstuurde herinnering, in het bijzonder wanneer u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.

Wanneer heb ik voor mijn onderneming een verhoogd risico op een fiscale controle of vraag om inlichting?

Uw onderneming loopt dit jaar een hoger risico op een controle wanneer zij een gebrek aan samenhang in haar omzetcijfer vertoont. Dit is het geval wanneer haar omzet abnormaal lijkt te zijn in vergelijking met de omzet van ondernemingen die zich in een soortgelijke situatie bevinden of wanneer het omzetcijfer in een abnormale verhouding evolueert volgens diverse parameters die door de administratie gekend zijn.

Ook wanneer uw onderneming niet al haar inkomsten heeft aangegeven, met name die uit het buitenland, gaat er een alarmbelletje rinkelen bij de FOD Financiën.

Dit is tevens het geval wanneer de onderneming niet-terugkerende kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact heeft geboekt.

Men zal ook attent zijn wanneer de onderneming is opgericht als holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.

Tot slot kan ook het niet-naleven van de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (voorwaarden vermeld in artikel 184 quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) een controle uitlokken.

Tot wanneer kan de administratie mijn aangifte als particulier controleren?

Uw aangifte kan nog na de betaling of terugbetaling van de belasting worden gecontroleerd.

De normale onderzoekstermijn om het bedrag van uw inkomsten na te gaan, is 3 jaar. Deze termijn begint te lopen op 1 januari van het jaar van de belastingheffing waarvoor de belasting verschuldigd is.
Voorbeeld: Voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018), zal deze termijn op 31/12/2021 verstrijken.

Deze termijn kan verlengd worden tot 7 jaar bij een inbreuk op de wettelijke of reglementaire maatregelen inzake belastingen met frauduleuze intentie of met de bedoeling te schaden.

Tot wanneer kan de administratie de aangifte van mijn onderneming controleren?

Ook voor ondernemingen bedraagt de onderzoekstermijn in principe 3 jaar. Deze termijn begint te lopen:

 • Op 1 januari van het aanslagjaar, als uw onderneming haar balans afsluit op 31 december. Voorbeeld: Afsluiting balans op 31/12/2018: voor het aanslagjaar 2019 zal deze termijn vervallen op 31/12/2021
 • Op het moment van de afsluiting van de balans in de andere gevallen. Voorbeeld: Afsluiting van de balans op 31/03/2019: voor het aanslagjaar 2019 zal deze termijn op 31/03/2022 verstrijken.

Opnieuw kan deze termijn verlengd worden tot 7 jaar wanneer er aanwijzingen zijn van fraude.

Welke documenten moet de onderneming bijhouden en voor hoe lang?

De onderneming moet alle documenten bijhouden die nodig zijn om haar belastbare inkomen te bepalen. Hieronder vallen alle stukken die gebruikt zijn om de belastingaangifte in te vullen, zoals:

 • De boekhouding van de onderneming: balans, resultatenrekening, aandeelhoudersregisters, notulen van de algemene vergadering …
 • De bewijsstukken van de boekingen: aankoopfacturen, verkoopfacturen, offertes, bestelbonnen, leveringsbonnen, vervoersdocumenten, bankrekeninguittreksels …)
 • De loonfiches
 • De bewijsstukken van teruggevorderde kosten (facturen, tickets …)

De boekhoudkundige documenten moeten bijgehouden worden tot het einde van het 7de boekjaar dat volgt op de belastbare periode.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief