• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat zijn de voordelen van een flexi-job?

Gepost op 6 juli 2019 in Algemeen

Sinds 1 december 2015 kan u als werknemer of gepensioneerde voordelig een centje bijverdienen onder het statuut flexi-job. Dit betekent een win-win situatie voor zowel de werkgever als de werknemer. Oorspronkelijk werd het statuut in het leven geroepen om de horeca een duwtje in de rug te geven en zwartwerk tegen te gaan, maar sinds 1 januari 2018 werd de regeling uitgebreid en kan ook de detailhandel van dit statuut gebruik maken.

 • Werknemers betalen geen sociale bijdragen en geen belastingen op hun flexi-loon.
 • Als werkgever betaalt u de RSZ enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%.
 • Flexi-jobs zijn bedoeld voor gepensioneerden of mensen die al een job hebben en een extraatje willen bijverdienen.
 • Men kan van het statuut gebruik maken binnen de horeca en de detailhandel.
 • Het wettelijk minimumloon voor een flexi-job bedraagt 10,08 euro per uur.
 • In principe is er geen beperking op het aantal flexi-jobs, noch op de uren, noch op het loon dat u verdient.
 • Er komen verschillende formaliteiten kijken bij het aannemen van een flexi-jobber.
 • Indien de werknemer niet voldoet aan de voorwaarden voor het statuut dan moet de werknemer betaald worden volgens de toepasbare loonbarema’s.

Waarom is het voor werknemers zo aantrekkelijk om als flexi-jobber te werken?

Werknemers betalen geen sociale bijdragen en geen belastingen op het flexi-loon. Het brutoloon is gelijk aan het nettoloon. Dit loon dient niet aangegeven te worden in de belastingbrief, er is dus ook geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen.

Daarnaast bouwen werknemers sociale rechten op zoals werkloosheidsuitkering, de opbouw van vakantiegeld, pensioen …

Waarom is het als werkgever interessant om met flexi-jobbers te werken?

Werkgevers kunnen personeel officieel en voordelig uitbetalen. Als werkgever betaalt u de RSZ enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%.

Wie kan een flexi-job uitoefenen?

Flexi-jobs zijn bedoeld voor mensen die al een job hebben en willen bijklussen in de horeca of de detailhandel. Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen.
Men moet hierbij aan volgende voorwaarden voldoen:

1. Werknemers

Als u aan de slag wil als flexi-jobber moet u 3 kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt hebben bij een andere werkgever. Deze voorwaarde wordt elk kwartaal automatisch opnieuw gecontroleerd bij de Dimona-aangifte.

Voorbeeld: U kan in juli, augustus en september 2019 werken als flexi-jobber als u minstens 4/5de hebt gewerkt gedurende de periode van oktober tot december 2018.

2. Gepensioneerden

U moet minstens een volledig kwartaal op pensioen zijn als u wilt genieten van een extra inkomen.

Voorbeeld: U kan op 1 januari 2019 een flexi-job uitoefenen als u voor 1 oktober 2018 in pensioen gegaan bent. Indien u minstens 4/5de werkte tot 31 december 2018, kan u echter meteen aan de slag.

In welke sectoren kan een flexi-jobber aan de slag?

Oorspronkelijk bestond het statuut enkel binnen de horeca, maar sinds 1 januari 2018 is het toepassingsgebied uitgebreid en kunndnook binnen de detailhandel flexi-jobbers worden ingezet.

Concreet kan dit dus in volgende sectoren:

 • Horeca;
 • (banket) bakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij;
 • handel in voedingswaren;
 • zelfstandige kleinhandel;
 • kleinhandel in voedingswaren;
 • middelgrote levensmiddelenbedrijven;
 • de grote kleinhandelszaken;
 • warenhuizen;
 • kappersbedrijf en schoonheidszorgen;
 • uitzendsector, voor zover de uitzendarbeid wordt verricht binnen één van de voorgaande sectoren.

Hoeveel bedraagt het loon voor een flexi-job?

Het wettelijk minimumloon voor een flexi-job bedraagt 10,08 euro per uur.
Dit bestaat uit 9,36 euro loon en 0,72 (7,67%) euro vakantiegeld dat men meteen ontvangt. Uiteraard mogen de werkgever en de werknemer onderling een hoger loon overeenkomen.

In bepaalde sectoren (bijvoorbeeld horeca) gelden toeslagen voor zondagen, feestdagen en nachtwerk.
Deze premies worden per uur betaald, zijnde 2 euro per effectief gepresteerde uur, met een maximum van 12 euro per dag. Wanneer men werkt tussen 12 uur ’s nachts en 5 uur ’s morgens heeft men recht op een extra toeslag van 1,2398 euro per gewerkt uur. Deze worden voor de werkgever eveneens belast aan 25%.

Kan ik onbeperkt bijverdienen met een flexi-job?

Voor werknemers is er geen beperking op het aantal flexi-jobs, noch op de uren, noch op het loon dat men verdient.

Ook gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.
Voor andere gepensioneerden gelden er inkomensgrenzen:


Welke stappen moet een werkgever praktisch ondernemen?

1. Sluit een raamovereenkomst af.
De raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst die het algemeen kader schetst. 
Ze bevat een aantal verplichte vermeldingen zoals de identiteit van de partijen, het flexiloon, een beknopte beschrijving van de functie, de voorwaarden voor de flexi-job en de wijze en termijn waarbinnen de flexi-overeenkomst door de werkgever aan de werknemer moet worden voorgesteld.

2. Sluit een arbeidsovereenkomst af.
Per tewerkstelling wordt er ook een arbeidsovereenkomst afgesloten. Die kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. De arbeidsovereenkomst kan opgemaakt worden voor bepaalde duur of voor een bepaald werk, kan voltijds of deeltijds zijn, met een vast of variabel rooster.

3. Doe een Dimona-aangifte via de specifieke code ‘FLX’.
Voor een flexi-jobber dient een Dimona-FLX aangifte te worden opgemaakt. De Dimona is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ.
Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst dient per periode een aangifte te worden gedaan (maximaal een kwartaal). Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst dient dit dagelijks te gebeuren, mét vermelding van het begin- en einduur.

Wat als er toch niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor het flexi-jobs statuut?

Indien er niet is voldaan aan de voorwaarden dan wordt de tewerkstelling beschouwd als een gewone tewerkstelling. In dat geval moeten de algemene regels zowel arbeidsrechtelijk als fiscaal worden toegepast. De werknemer moet dan betaald worden volgens de op hem of haar toepasbare loonbarema’s.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief