• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Kan ik als starter mijn btw-krediet vervroegd terugbetaald krijgen?

Gepost op 11 oktober 2019 in Fiscaliteit

Startende ondernemingen beschikken niet altijd over een grote financiële basis. Daardoor kunnen de huidige btw-teruggavetermijnen bepaalde liquiditeitsproblemen met zich meebrengen. De federale regering wil deze bedrijven een financieel duwtje in de rug geven en voorziet daarom vanaf 1 januari 2020 een maandelijkse teruggave van het btw-tegoed voor starters.

  • Een btw-krediet in het voordeel van de belastingplichtige wordt momenteel pas terugbetaald na 3 maanden volgend op het tijdvak waarop de kwartaangifte of de laatste aangifte van de laatste maand van dit kwartaal betrekking heeft.
  • Belastingplichtigen die hun activiteiten aanvangen vanaf 1 januari 2020 kunnen hun btw-tegoed maandelijks terugbetaald krijgen.
  • Maandaangevers hebben tot 24 maanden na de opstart van hun activiteiten recht op een versnelde teruggave van hun btw-tegoed wanneer dit minstens 245 euro bedraagt.
  • Starters die hun aangifte toch op kwartaalbasis indienen, zullen indien mogelijk hun btw-tegoed terugbetaald krijgen uiterlijk de tweede maand die volgt op het tijdvak van de kwartaalaangifte.
  • Het recht op maandelijkse teruggave kan worden ingetrokken onder bepaalde omstandigheden.

Hoe zorgen de huidige btw-teruggave termijnen voor liquiditeitsproblemen bij starters?

De opstart van een onderneming gaat veelal gepaard met heel wat uitgaven en investeringen. Bijgevolg betaalt een startende onderneming vaak meer btw dan ze zelf aanrekent en is de af te trekken btw dus hoger dan de btw die ze dient te betalen aan de overheid. Dit zorgt voor een btw-krediet in hun voordeel.

Momenteel wordt dat btw-tegoed uiterlijk terugbetaald na 3 maanden volgend op het tijdvak waarop de trimestriële btw-aangifte of de btw-aangifte van de laatste maand van het trimester betrekking heeft. Het kan dus voorvallen dat een onderneming pas 6 maanden na uitgave een terugbetaling ontvangt van de btw. Heel wat ondernemingen ondervinden daardoor liquiditeitsproblemen.

Wat houdt de versnelde btw-teruggave voor starters in?

De federale regering wil startende ondernemingen een financieel duwtje in de rug geven en breidt de reeds bestaande regeling van de maandelijkse teruggave van het btw-tegoed (die nu enkel geldt voor ondernemingen die voldoen aan strikte voorwaarden) uit met een nieuwe categorie belastingplichtigen: de starters.

Concreet houdt dit in dat belastingplichtigen die een economische activiteit aanvangen vanaf 1 januari 2020 hun btw-tegoed maandelijks kunnen terugkrijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

De versnelde teruggave is beperkt tot de eerste 24 maanden na opstart van de activiteiten. Het krediet moet bovendien minstens 245 euro per maand bedragen.

Het systeem is voorbehouden voor btw-plichtigen die maandelijks een btw-aangifte indienen. De aangiften met betrekking tot de handelingen van het lopende jaar moeten uiterlijk worden ingediend op de 20ste dag van de maand volgend op de maand waarin het door de Staat verschuldigde bedrag is vastgesteld.

Daarenboven moeten de btw-aangiften uitsluitend langs de elektronische weg worden ingediend om de btw-administratie in staat te stellen om deze aangiften efficiënter te verwerken.

De btw wordt aan de starters terugbetaald ten laatste de tweede maand die volgt op het tijdvak van de maandelijkse aangifte. De termijn van uitgave van btw tot terugbetaling wordt dus verminderd van maximaal 6 maanden naar maximaal 3 maanden.

Wat wanneer men toch kiest voor het systeem van kwartaalaangever?

Starters die hun periodieke aangifte op kwartaalbasis indienen, zullen niet kunnen genieten van de maandelijkse teruggave. Echter engageert de btw-administratie zich wel om het btw-krediet uiterlijk de tweede maand die volgt op het tijdvak van de kwartaalaangifte, te betalen. Tenzij de toepassing van de maximumtermijn gerechtvaardigd wordt door omstandigheden die een meer gedetailleerde verificatie van de gegevens van de periodieke aangifte vereisen.

Kan het recht op maandelijkse teruggave voor starters worden ingetrokken?

Het recht op maandelijkse teruggave voor starters kan worden ingetrokken indien blijkt dat de desbetreffende teruggave werd verkregen op grond van een onjuiste verklaring, indien de belastingplichtige zijn btw-verplichtingen niet nakomt of bij inhouding van het belastingkrediet in geval van ernstige vermoedens of bewijzen van overtredingen op de btw-regelgeving die een belastingschuld met zich meebrengt.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

 © CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief