• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Is de hinderpremie voor hinder door openbare werken belastbaar?

Gepost op 22 november 2019 in Algemeen

Een ondernemer die hinder ondervindt door openbare werken die de toegang tot de vestiging ernstig bemoeilijken, kan genieten van een hinderpremie en bijkomend eventueel een sluitingspremie. Beide vergoedingen zijn sinds 1 januari 2018 volledig vrijgesteld van belastingen.

 • De hinderpremie is een forfaitaire vergoeding van 2.000 euro voor kleine ondernemingen met maximum 9 medewerkers.
 • Om een hinderpremie te kunnen verkrijgen dient er sprake te zijn van ernstige hinder en moet er cumulatief aan alle voorwaarden worden voldaan.
 • Vergoedingen die vanaf 1 januari 2018 verkregen zijn, zijn volledig vrijgesteld.

Wat is een hinderpremie?

Een hinderpremie is een forfaitair bedrag van 2.000 euro dat automatisch wordt toegekend aan kleine ondernemingen met maximum 9 medewerkers en met vaste openingsuren, die ernstige hinder ondervinden door werken aan het openbaar domein.

De hinderpremie kan slechts één keer per jaar verkregen worden en heeft als doel om de ondernemer financieel te helpen om de nodige maatregelen te treffen, zijn/haar klanten te informeren en te blijven ondernemen tijdens deze periode.

Als de onderneming door de hinder tevens zijn vestiging tijdelijk moet sluiten, kan deze een bijkomende sluitingspremie verkrijgen. Deze premie bedraagt 80 euro per sluitingsdag en dient zelf te worden aangevraagd door de ondernemer. De onderneming komt pas in aanmerking als deze gedurende minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen de deuren moet sluiten. De premie kan worden bekomen vanaf de 22ste kalenderdag van sluiting en kan gedurende de volledige duur (maximaal 365 dagen) van de hinderperiode worden toegekend.

Enkel de ondernemingen die diensten verlenen waarvoor een persoonlijk en direct contact is vereist met klanten en die dus moeilijk of niet kunnen worden uitgevoerd op verplaatsing komen in aanmerking. Meer bepaald betreft het de detailhandel, de horeca en diensten waarvan de NACE-code van de hoofdactiviteit voorkomt op de lijst van aanvaardbare NACE-codes voor de toekenning van de hinderpremie.

Wat is ernstige hinder?

Beide premies kunnen enkel verkregen worden indien het gaat om ernstige hinder. Er dient dan ook aan alle voorwaarden te worden voldaan:

 • Het moet gaan om werken waarbij een oppervlakte van meer dan 50 m² wordt opengebroken en die geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment worden uitgevoerd;
 • De rijweg of één of meer rijstroken worden geheel of gedeeltelijk afgesloten;
 • De concrete planningsdatum van de werkzaamheden is gekend en de werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen;
 • Het gaat om werken die gestart zijn na 1 juli 2017;
 • Het adres van de betrokken vestiging ligt in de werfzone.

Wordt de hinderpremie belast?

Vergoedingen die vanaf 1 januari 2018 verkregen zijn, zijn volledig vrijgesteld. Deze vrijstelling is zowel van toepassing op zelfstandigen in de personenbelasting als ondernemingen in de vennootschapsbelasting.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief