• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Welke wijzigingen werden doorgevoerd inzake de btw-vrijstelling voor paramedische beroepen?

Gepost op 13 maart 2020 in Algemeen

Eind 2019 heeft het Grondwettelijk Hof een arrest geveld waarbij het toepassingsgebied van de btw-plicht voor esthetische behandelingen wordt uitgebreid en chiropractors en osteopaten onder bepaalde voorwaarden kunnen worden vrijgesteld van btw.

  • Louter esthetische behandelingen uitgevoerd door niet-artsen zijn sinds oktober 2019 onderworpen aan btw.
  • Sinds oktober 2019 zijn ook medische zorg en diensten, die samenhangen met esthetische behandelingen en geleverd worden buiten ziekenhuizen, onderworpen aan btw.
  • Formele erkenning als gereglementeerd beroep is niet langer nodig voor de toepassing van de btw-vrijstelling.

Welke esthetische behandelingen zijn sinds eind 2019 onderworpen aan btw?

Sedert 1 januari 2016 zijn esthetische behandelingen zonder enig fysisch reconstructief of therapeutisch doel uitgesloten van de btw-vrijstelling voor medische handelingen.

Tot eind 2019 werd een onderscheid gemaakt tussen prestaties die al dan niet waren opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur of die in aanmerking kwamen voor een terugbetaling door de ziekteverzekering. Sinds oktober 2019 is dit onderscheid echter vernietigd na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Louter esthetische behandelingen kunnen niet worden vrijgesteld van btw, ongeacht of deze zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur of worden terugbetaald door de ziekteverzekering.

Bovendien gold de btw-plicht enkel voor artsen, zoals plastisch chirurgen, dermatologen en oogartsen. Sinds oktober 2019 is het toepassingsgebied uitgebreid naar niet-artsen en zijn de esthetische behandelingen die worden uitgevoerd door tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, zorgverleners, organisaties van deze beroepsbeoefenaars en medische hulpverleners dus ook onderworpen aan btw.

Ook het onderscheid tussen esthetische ingrepen binnen en buiten ziekenhuizen geldt niet langer. Het Hof oordeelde dat de medische verzorging en de diensten en leveringen van goederen die daarmee nauw samenhangen, met betrekking op esthetische ingrepen en behandelingen en die worden verricht buiten ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria, ook onderworpen zijn aan btw.

De administratie zal de toepassing van de nieuwe regels pas eisen vanaf dat een wijziging van de wettelijke bepalingen gebeurd is.

Welke paramedische beroepen zijn sinds eind 2019 vrijgesteld van btw?

Tot eind 2019 werd de btw-vrijstelling beperkt tot erkende en gereglementeerde beroepen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat een formele erkenning als paramedisch beroep niet langer noodzakelijk is voor de toepassing van de vrijstelling van btw.

De diensten van chiropractors en osteopaten kunnen sinds 1 oktober 2019 worden vrijgesteld van btw, mits de beoefenaars kunnen aantonen dat zij beschikken over de noodzakelijke kwalificaties om medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan de door de leden van een gereglementeerd medisch of paramedisch beroep aangeboden verzorging.

Beoefenaars die op basis hiervan van de vrijstelling willen genieten, moeten contact opnemen met hun bevoegde dienst (Professioneel > Aangifte > Aangifte btw).

In afwachting van een wijziging in het btw-wetboek kunnen chiropractors en osteopaten er ook voor kiezen om hun diensten te blijven belasten.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief