• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE - Uitstel van indieningstermijnen en betalingen

Gepost op 19 maart 2020 in Algemeen

De federale regering heeft bijkomende maatregelen genomen om bedrijven, ondernemers en ook gezinnen, financiële ademruimte te geven.

Uitstel van betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Voor btw en bedrijfsvoorheffing wordt automatisch uitstel van betaling van 2 maanden verleend, zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Uitstel voor btw

Uitstel voor bedrijfsvoorheffing

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunnen ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de coronacrisis tot 31/12/2020 bijkomend een afbetalingsplan met vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling aanvragen.
Lees meer: Federale steunmaatregelen inzake fiscale schulden en btw

Uitstel van betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, gevestigd vóór 12 maart 2020, geldt geen automatisch uitstel van betaling. Er kan echter wel een afbetalingsplan worden aangevraagd, zie ook: Federale steunmaatregelen inzake fiscale schulden en btw.

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven

Voor de aangiftes van vennootschapsbelasting, personenbelasting, belasting niet-inwoners en rechtspersonenbelasting met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020, wordt de indieningstermijn verlengd tot en met donderdag 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Zowel voor de periodieke aangiften, alsook de intracommunautaire opgaven wordt de termijn van de aangiften verlengd:

Starters en houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die een maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet kunnen genieten, krijgen ook uitstel, zij het slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

De termijn van de jaarlijkse klantenlisting wordt verlengd tot 30 april 2020. Voor belastingplichtigen die hun activiteiten hebben stopgezet, dient de klantenlisting ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van de aan de btw onderworpen activiteit ingediend te worden.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief