• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE – Nieuwe fiscale maatregelen: carry back en wederopbouwreserve

Gepost op 25 juni 2020 in Algemeen

De steunmaatregelen die tot op heden door de federale en regionale regeringen werden ingevoerd, zijn in eerste instantie gericht op de liquiditeitsproblemen die de coronacrisis met zich meebrengt. De coronacrisis zal echter ongetwijfeld ook op langere termijn een grote impact hebben op de Belgische economie waardoor de solvabiliteit van veel ondernemingen onder druk komt te staan. De federale regering heeft dan ook een politiek akkoord omtrent nieuwe fiscale steunmaatregelen, namelijk de fiscale carry back en de wederopbouwreserve.

Wat houdt de carry back van fiscale verliezen in?

Op 1 juli 2020 werd de wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet maakt het mogelijk om een belastingvrije “Covid-19 reserve” aan te leggen ten belope van het verwachte fiscale verlies in 2020 en deze eenmalig vervroegd in aftrek te brengen door ze reeds te verrekenen met de winsten van 2019. Op die manier worden de resultaten van 2019 en 2020 gecombineerd en daalt de globale belastingdruk.

Deze vrijstelling is tijdelijk en wordt teruggenomen in het volgende boekjaar. Het werkelijke verlies voor dat inkomstenjaar wordt dus geheel of gedeeltelijke geneutraliseerd.

Voorbeeld:  Een vennootschap heeft in het boekjaar 31/12/2019 een fiscale winst van 150.000 euro. Voor boekjaar 2020 wordt een fiscaal verlies verwacht van 100.000 euro. Er kan dankzij de carry back-regeling een tijdelijke vrijgestelde reserve worden aangelegd van 100.000 euro waardoor de winst van boekjaar 2019 wordt herleid tot 50.000 euro. Het bedrag van 100.000 euro dient dan te worden toegevoegd aan het resultaat van boekjaar 2020 waar het wordt gecompenseerd met de echte verliezen van 2020.

De “Covid-19 reserve” kan niet hoger liggen dan het belastbaar resultaat over 2019 en moet zo dicht mogelijk aansluiten bij het effectieve (later te bepalen) verlies van 2020. Hierbij wordt een afwijking van maximaal 10% getolereerd. Blijkt het fiscaal verlies lager dan 90% van de aangelegde “Covid-19 reserve” zal dit resulteren in een bijkomende belastingheffing van de aangelegde reserve (tegen de tarieven van 2019 en inclusief toepassing van een strafrente).

Dankzij de “Covid-19 reserve” kunnen ondernemingen die voor corona wel gezond waren, een deel van hun voorafbetalingen terugvragen en zo het verlies van 2020 compenseren. De carry back-regeling is toepasbaar voor zowel vennootschappen als voor ondernemingen die een zelfstandige activiteit uitoefenen als eenmanszaak of als vrij beroep.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor de vervroegde verliesaftrek (carry back)?

De carry-back regeling geldt niet voor vennootschappen:

  • die tussen 12 maart  2020 en de dag van indiening van de VenB-aangifte met betrekking tot aanslagjaar 2021 dividenden uitkeren of toekennen, eigen aandelen inkopen, een kapitaalvermindering doorvoeren of enige andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen doorvoeren
  • die transacties doen naar vennootschappen gevestigd in belastingparadijzen, voor zover deze betalingen in de loop van het belastbare tijdperk een totaalbedrag vormen van ten minste 100 000 euro en er geen aantoonbare rechtmatige financiële of economische behoefte is voor deze transacties
  • met een bijzonder fiscaal regime zoals beleggingsvennootschappen, gereglementeerde vastgoedvennootschappen, coöperatieve participatievennootschappen, zeescheepvaartvennootschappen
  • die op 18 maart 2018 reeds kwalificeerden als onderneming in moeilijkheden.

Wat houdt de wederopbouwreserve in?

Ondernemingen zouden toegelaten worden om over de jaren 2021-2023 een vrijgesteld wederopbouwreserve aan te leggen ten belope van maximaal het verlies geleden in 2020. Het geld om het eigen vermogen weer op peil te brengen mag dan worden afgetrokken van de bedrijfswinsten van dit en de komende jaren, wat opnieuw een belastingverlaging inhoudt.

Voorwaarde voor deze wederopbouwreserve is dat de loonmassa van 2020 minstens 85 % moet bedragen van die van 2019. Enkel ondernemingen die dus hun personeelsbestand op peil kunnen houden, komen in aanmerking.

Het is voorlopig nog wachten op de definitieve wettekst omtrent de wederopbouwreserve. Er kunnen nog veel wijzigingen aan de maatregel worden aangebracht of deze kan zelfs helemaal worden afgeblazen.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief