• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat met de btw wanneer ik goederen schenk aan liefdadigheidsdoelen?

Gepost op 28 augustus 2020 in Algemeen

Indien een btw-plichtige goederen aankoopt om aan te wenden binnen zijn onderneming, dan mag deze de btw op die aankoop recupereren. Als deze goederen achteraf niet worden verkocht, maar door de btw-plichtige zelf worden gebruikt of weggeschonken, moet deze de btw terugbetalen aan de schatkist.
Sinds 2019 zijn de uitzonderingen hierop, namelijk bij het schenken van (niet-)voedingsmiddelen, strikt geregeld. Sinds 1 juli 2020 werden aan deze regels nog enkele wijzigingen aangebracht.

 • Tot voor 2019 was het voordeliger om goederen te vernietigen dan om ze te schenken aan een goed doel.
 • Het moet gaan om levensnoodzakelijke middelen die op grond van hun intrinsieke kenmerken niet meer verkocht kunnen worden tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden.
 • Caritatieve organisaties die niet erkend zijn, worden toch aanvaard als 'begunstigde van de schenking' als de bevoegde overheid bevestigt dat zij aan alle voorwaarden voldoen en ook verdeelplatformen komen in aanmerking als begunstigde.
 • Er dient een document te worden opgesteld met een beschrijving van de producten, de hoeveelheden, identificatie van de schenker en begunstigde, alsook de reden waarom de goederen niet meer kunnen verkocht worden tegen de normale commercialisatievoorwaarden

Hoe motiveren de uitzonderingen bedrijven om goederen te schenken?

In 2019 werden enkele wijzigingen aangebracht aan het btw-wetboek waardoor het wegschenken van handelsgoederen (zowel voedings- als niet-voedingsmiddelen) voor liefdadigheidsdoeleinden werd vrijgesteld van btw. Voordien was het namelijk voordeliger om goederen te vernietigen dan om ze te schenken aan een goed doel.

Indien een onderneming zijn voorraadoverschotten wegschonk, diende deze namelijk btw terug te betalen aan de schatkist (onttrekking). Als de goederen daarentegen werden vernietigd, was hieraan geen btw-kost verbonden en werd het recht op btw-aftrek behouden.
Met de doorgevoerde wijzigingen beoogde de wetgever deze verspilling tegen te gaan en ondernemers ertoe aan te zetten hun overschotten te schenken aan liefdadigheidsdoelen.

Aan welke voorwaarden dient te worden voldaan bij het schenken van handelsgoederen?

Indien een btw-plichtige voedingsmiddelen of niet-voedingsmiddelen wegschenkt, kan de btw-aftrek behouden blijven indien de schenking werd gedaan voor liefdadigheidsdoeleinden.

Het moet hierbij gaan om levensnoodzakelijke goederen die op grond van hun intrinsieke kenmerken niet meer verkocht kunnen worden tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden. Mogelijke oorzaken zijn:

 • de houdbaarheids- of gebruiksdatum nadert of is verlopen op tijdstip van de onttrekking,
 • de verpakking is beschadigd of niet in overeenstemming met de commercialisatiestandaard van de fabrikant of handelaar,
 • het goed beantwoordt niet aan de productiestandaard vastgelegd door de fabrikant,
 • de gebruikelijke commercialisatieperiode voor het goed is verlopen.

Het nieuwe KB verduidelijkt daarenboven dat niet-voedingsmiddelen die worden geschonken voor liefdadigheidsdoeleinden goederen moeten zijn waarvan de wederverkoopwaarde aanzienlijk vermindert vanaf het eerste gebruik.

TIJDELIJKE UITBREIDING VAN DE UITZONDERINGEN

In de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 september 2020 zal deze regeling omwille van de huidige coronacrisis uitgebreid worden naar schenkingen van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen aan bepaalde instellingen.
De schenking van elke belastingplichtige komt in aanmerking, mits de goederen initieel zijn aangekocht om te gebruiken in het kader van de economische activiteit en niet louter om ze weg te schenken.

In de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 komen bovendien schenkingen van computers ‘om niet’ aan scholen gevestigd in België, in aanmerking.
Dit geldt voor elke schenking van een belastingplichtige, zélfs als de computers louter werden aangekocht met als doel ze te schenken in het kader van de bestrijding van het Coronavirus.

Welke begunstigden komen in aanmerking?

Initieel was één van de voorwaarden dat de goederen weggeschonken werden aan caritatieve organisaties, die erkend zijn door de bevoegde overheid.

Het nieuwe KB van 1 juli 2020 stelt echter dat het volstaat dat de betrokken organisatie een verklaring kan voorleggen van de bevoegde overheid waarin deze bevestigt dat de organisatie voldoet aan alle voorwaarden. Tevens wordt bepaald dat verdeelplatformen (organisaties die de goederen niet zelf aan behoeftigen verdelen maar ze doorgeven aan andere instanties) in aanmerking komen als ‘begunstigde van de schenking’. Deze verdeelplatformen moeten dan wel erkend worden door de fiscus.

Aan welke formaliteiten moet worden voldaan?

De ondernemer dient de nodige formaliteiten te vervullen opdat deze geen btw zou verschuldigd zijn op de schenking. Er dient voor elke schenking een document te worden opgesteld met een beschrijving van de producten, de hoeveelheden, identificatie van de schenker en van de begunstigde.
Wanneer het gaat om meerdere schenkingen mogen deze gegroepeerd worden door het vermelden van de koopwarengroep (droge voeding, zuivel,…) en de respectievelijke hoeveelheden.
De schenkingen mogen eveneens gegroepeerd worden per maand. In dat geval moeten de schenkingen uiterlijk de 15e van iedere maand worden gegroepeerd op dit document, waarbij een verwijzing naar de periode volstaat.

Het nieuwe KB stelt dat voortaan verplicht moet worden vermeld waarom de goederen niet meer kunnen verkocht worden tegen de normale commercialisatievoorwaarden.

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief